Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Рани јавни увид


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 

Текст огласа
 .pdf
 План детаљне регулације "Пословање и вишепородично становање на локацији - тржни центар" у Лозници  .pdf
 План детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матић, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници
 .pdf
 Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница за К.П. 4238 КО Лешница
 .pdf
 Датум: 01.07.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Жикица Јовановић, Учитељска, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници .dwg.pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници
.dwg.pdf
 Обухват плана - План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Ллозници
.dwg.pdf
 Намена површина - План детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници
.dwg.pdf
 Датум: 03.08.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића
.dwg
.pdf
 Датум: 11.09.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 План детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, Реке Штире, Миодрага Борисављевића и Војводе Мишића у Лозници
  
 Датум: 04.11.2015. године  
    
Текст огласа .pdf
 План намене површина - План детаљне регулације улица Болничка, др. Марин, Војводе Путника, Вере Благојевић, Река Штира и Трга Вука Караџића у Лозници.dwg.pdf
 План намене површина - План детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића у улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници
.dwg
.dwg
.pdf
.pdf
 Датум: 14.12.2015. године  
    

Текст огласа .pdf
 Обухват плана - Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Извориште "Зеленица")
.dwg.pdf
 Датум: 22.08.2016. године  
    

Текст огласа .pdf
 Допис Ј.П. Дирекција за развој  и урбанистичко планирање  „Урбоплан" - Лозница Одељењеу за планирање и изградњу  .pdf
 Текстуални део - ПДР блока између улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта православне цркве у Лозници
 .pdf
 План намене површина
 .pdf
 План саобраћаја, регулације и нивелације
 .pdf
 Датум: 23.11.2016. године  
    

Текст огласа .pdf
 План детаљне регулације "Гробље" Тршић
  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Текст огласа.doc
.pdf
 Измене и допуне ПДР "Шепак" Лозница  
 Датум: 01.03.2017. године  
    

Текст огласа .pdf
 Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадар"
 .pdf
 Датум: 08.11.2017. године  
 Планско подручје
 .pdf
 Датум: 15.11.2017. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница
  
 Датум пријема и објаве: 23.01.2018. године  
 Текстуални део - Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница .pdf
 План функционалне организације насеља - типичне насељске целине
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.01.2018. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 План детаљне регулације примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници
 
 
 Датум пријема и објаве: 02.02.2018. године  
 Претежна намена површина
 .pdf
 План детаљне регулације примопредајне станице за гас "Лозница" у Лозници - материјал за рани јавни увид
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.02.2018. године  
    

Текст огласа .pdf
 Просторни план подручја посебне намене планине Цер
 .pdf
 Карта - посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године  
    

Текст огласа.doc.pdf
 
План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице
 
.pdf
 
Прегледна карта 1
 .jpg
 
Прегледна карта 2
 .jpg
 Датум пријема и објаве: 20.08.2018. године  
    

Оглас.doc.pdf
 
Текст плана - План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице "Лозница" у Лозници
.doc.pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
 .pdf
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 10.10.2018. године  
    

Оглас
.doc.pdf
 
Текст плана - Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
.docx.pdf
 
План саобраћаја .pdf
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 24.01.2019. године  
    
 Оглас.doc.pdf
 
Текст плана - Измене и допуне Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници
.doc.pdf
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године  
    
 Оглас
  
 Оглас: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦA.doc
 
  Рани јавни увид
 .pdf
  Начин коришћења
.rar1
.rar2
  * Потребно је преузети .rar1 i .rar2 фајлове и потом их распаковати
  
  Датум пријема и објаве: 24.07.2019. године  
    

Оглас - Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године
.docx.pdf
 Графички део
  
 
Карта 1 - Коришћење простора
 .pdf
 
Карта 2 - Генерални приказ зона заштите и правац просторног развоја
 .pdf
 
Карта 3 - Приоритети националног инвестиционог програма
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Јелаву.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље 2" у Тршићу.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Зајачи.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље 2" у Зајачи.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице.doc.pdf
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године  
    

Оглас - ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ
.doc
 
 Текстуални део
  
 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ  .pdf
 Графички део
  
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године
  
    

Оглас -ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ .doc 
 
 Текстуални део
  
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ   .pdf
 Графички део
  
 
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
 .pdf
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године 
  
    

Оглас - ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ .doc
 
 Текстуални део
  
 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ   .pdf
 Графички део 
  
 
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
 .pdf
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 22.07.2020. године  
  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Башчелуцима.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Клупцима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Клупцима
.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима.docx.pdf
 Графички део  
 
План намене површина .pdf
 Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године  
    

Оглас - План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина - Липнички Шор
 .pdf
 
Планирана намена површина - Јелав
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.05.2021. године  
    
-Оглас - План детаљне регулације стамбено - пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници  .pdf
 Текстуални део
  
 

- План детаљне регулације стамбено - пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

 .pdf
 Графички део  
 - Подлога са границом плана
 .pdf
 - Извод из измене и допуне ПГР Лозница
 .pdf
 - Постојећа намена површина .pdf
 - Планирана намена
 .pdf
    

Оглас - Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације
 .pdf
 Текстуални део  
 
Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације .jpg
 Графички део  
 
Посебна намена простора
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 17.08.2021. године  
    

Оглас - Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница .pdf
 Графички део
  
 
Планирана намена површина

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
 .pdf
.part1/.rar

.part2/.rar
.part3/.rar
.part4/.rar
 
Катастарско-топографски план са границом обухвата плана

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
 .pdf
.part1.rar
.part2.rar
 Датум пријема и објаве: 15.09.2021. године  
    

Оглас - План генералне регулације за насељено место Лешница
.doc
.pdf
 Текстуални део  
 
План генералне регулације за насељено место Лешница .pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина - број листа 4.1 .pdf
 
Планирана намена површина - број листа 4.2 .pdf
 
Планирана намена површина - број листа 4.3 .pdf
 Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године  
    

Оглас - План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
.doc.pdf
 Текстуални део  
 
План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача .pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 27.10.2021. године  
    
-
Оглас о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор  .doc
-
Одлука о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор  .doc
-

План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на локацији Лагатор

 .doc
 Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године  
    
-
Оглас поводом израде: Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници
.doc
 .pdf
 Текстуални део  
  Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници  .pdf
 План намене површина
 .pdf
 Датум пријема и објаве: 14.02.2022. године  
    

Оглас - План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић
.doc.pdf
 Текстуални део
  
 
План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић.doc.pdf
 Графички део  
 
Планирана намена површина .pdf
 Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године  
    
    
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...