Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације зоне 3 Лагатор у ЛознициТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације зоне III у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници (седница 25.04.2019)   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници (седница 20.11.2019)   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуне Плана детаљне регулације зоне III у Лозници   .pdf

Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - прилог "План функционалне организације насеља (типичне насељске целине)"
   .pdf

Извод из ПГР-а за насељено место Лозница - прилог "Имплементација плана"   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о изради Измена и допуне Плана детаљне регулације  зоне III у Лозници   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације  зоне III у Лозници   .pdf
Топографски план - лист 1
   .pdf
Топографски план - лист 2
   .pdf
"Електромрежа Србије" Београд
   .pdf
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој"
   .pdf
КЈП "Наш Дом"
   .pdf
"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - мишљење на ПДР
   .pdf
ЈП "Путеви Србије" - услови
   .pdf
 ЕПС делови графике
    
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-1
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-2   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - број цртежа 02-3   .pdf
 
Ситуација - План траса кабловског вода
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3481/53
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/3 и 3483/5
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3487/4
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 15633
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3493/5   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3481/64   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/17   .pdf
 
План трасе кабловског вода - к.п. 3481/26
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3481/27
   .pdf
 
Картографско-топографски план - к.п. 3481/31
   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3493/10   .pdf
 
Ситуација - План полагања кабла - к.п. 3483/18   .pdf
 
Ситуација - План траса кабловског вода - к.п. 3481/19
   .pdf
Графички део
Катастарско-топографски план са границом
   .pdf
Постојећа намена површина
   .pdf
Регулационо-нивелациони план   .pdf
План површина јавних намена
   .pdf
Планирана намена површина
   .pdf
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре
   .pdf
– 
Спровођење   .pdf
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...