Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута 1б реда број 26 на административној територији града Лозница
Текстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница

***скинути .rar фајлове и распаковати их заједно
   .pdf (.rar1
.rar2
.rar3)
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf

Допис Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) Управи Царине
   .pdf

Дирекција за водне путеве, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

КЈП "Наш дом" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Акционарско друштво "Електромрежа Србије" Београд
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf

Друштво са ограниченом одговорношћу "GASTRANS" Нови Сад
   .pdf
Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 31.10.2018.)   .pdf
Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 02.11.2018.)   .pdf
Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 04.01.2019.)   .pdf
ЈП "Путеви Србије"   .pdf
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, Град Лозница - Одељење за привреду и локални економски развој
   .pdf
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру
   .pdf
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (07.11.2018.)   .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (02.07.2019.)   .pdf
Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (06.09.2019.)   .pdf

Министарство финансија, Управа Царина, Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове
   .pdf

Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - Услови чувања, одржавања и коришћења за израду ПДР државног пута Iб реда Шабац-Лозница у Лозници
   .pdf
 
Карта 2
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије
   .pdf

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд
   .pdf
 Извод из планова
    
 
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута Iб реда бр. 19 (Шабац-Лозница)
   .pdf
 
План намене површина
   .pdf
 
План саобраћаја и регулације
   .pdf
 
Намена простора (реферална карта 1)
   .pdf
 Институт за водопривреду "Јарослав Черни"
    
 
Допис - ЈП "Путеви Србије"
   .pdf
 
Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ
   .pdf
 
Ситуација водотока Дрине од ушћа до Лешнице (прилог 1)
   .pdf
 
Ситуација водотока Дрине од Лешнице до Лознице (прилог 2)   .pdf
 
Ситуација водотока Дрине од Лознице до бране ХЕ "Зворник" (прилог 3)   .pdf
 Јавно предузеће "Водовод и канализација"
    
 
Услови за израду Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница   .pdf
 
Скица бр. 1
   .jpg
 
Скица бр. 2
   .jpg
 
Скица бр. 3
   .jpg
 
Скица бр. 4
   .jpg
 
Скица бр. 5
   .jpg
 
Скица бр. 6
   .jpg
Графички део
Постојећа намена површина - лист 1-1
   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-2   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-3   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-4   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-5   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-6   .pdf

Постојећа намена површина - лист 1-7   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-8   .pdf
Постојећа намена површина - лист 1-9   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-1   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-2   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-3   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-4   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-5   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-6   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-7   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-8   .pdf
Планирана намена површина - лист 2-9   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-1
   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-2   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-3   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-4   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-5   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-6   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-7   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-8   .pdf
Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-9   .pdf
Синхрон план - лист 4-1
   .pdf
Синхрон план - лист 4-2   .pdf
Синхрон план - лист 4-3   .pdf
Синхрон план - лист 4-4   .pdf
Синхрон план - лист 4-5   .pdf
Синхрон план - лист 4-6   .pdf
Синхрон план - лист 4-7   .pdf
Синхрон план - лист 4-8   .pdf

Синхрон план - лист 4-9   .pdf
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...