Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

План детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у ЛознициТекстуални део

Текстуални део - План детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници
   .pdf
      
Документација
    

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Регионални центар "Елетросрбија", Огранак Лозница
   .pdf

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Извештај о обављеном раном јавном увиду у Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем "Град", Лозница
   .pdf

Комунално јавно предузеће "Наш дом"
   .pdf

ЈКП "Топлана-Лозница"
   .pdf

ЈП "Водовод и канализација" Лозница
   .pdf

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад
   .pdf

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
   .pdf

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Саве Ковачевић, Учитељске, Вука Караџића и реке Штире у Лозници   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - допуна предмета
   .pdf

ЈП "Путеви Србије" - услови
   .pdf

Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине
   .pdf

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав"
   .pdf

"Лозница-гас" д.о.о., Лозница
   .pdf

Завод за заштиту природе Србије - решење
   .pdf
      
Графички део
 
Постојеће стање
    
 
Извод из ПГР за насељено место Лозница   .pdf
 
Обухват плана   .pdf
 
Постојеће стање
   .pdf
 
Власнички статус
   .pdf
 
Планско решење
    
 
План саобраћаја, регулације и нивелације   .pdf
 
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
   .pdf
 
План намене површина са локацијама за јавне површине, садржаје и објекте
   .pdf
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf
 
План хидротехничке инфраструктуре   .pdf
 
Попречни профили саобраћајница   .pdf
 
Попречни профили са инфраструктуром
   .pdf
 
План гасификације и топлификације
   .pdf
 
Композициони план са карактеристичним зонама
   .pdf
 
Синхрон план
   .pdf
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...