Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Јавни позиви - 2021         
1.Извођење радова на одржавању категорисаних и некатегорисаних путева и улица
 
  
Референтни број: 1/2021 
  
Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/12508 
  Рок за подношење: 03.02.2021. године 
        
         
2.Услуге хибридне поште
 
  Референтни број: 2/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/12531 
  Рок за подношење: 15.01.2021. године 
        
         
3.Рехабилитација путева и улица на територији града Лознице
 
  Референтни број: 3/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/12668 
  Рок за подношење: 03.02.2021. године 
        
         
4.Услуге израде Урбанистичког пројекта трасе прикључног гасовода високог притиска за ГМРС Лозница ИИ
 
  Референтни број: 4/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/13009 
  Рок за подношење: 26.01.2021. године 
        
        
5.Геодетске услуге
 
  Референтни број: 5/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/14583 
  Рок за подношење: 17.02.2021. године 
        
         
6.Услуга мапирања пољопривредне производње
 
  Референтни број: 6/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/14198 
  Рок за подношење: 08.02.2021. године, 12 часова
 
        
         
7.Набавка материјала за одржавање јавне расвете
 
  Референтни број: 404-9-175  
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/15430
 
  Рок за подношење: 22.02.2021. године 
        
         
8.Услуге пројектовања  
  Референтни број: 10/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/16094 
  Рок за подношење: 23.02.2021. године, 10 часова
 
        
         
9.Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу дела Улице Митра Бакића у Лозници и Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу Улице Жике Поповића и Војвођанске улице у Лозници 
  Референтни број: 11/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/19064 
  Рок за подношење: 19.03.2021. године 
        
    
10.Набавка материјала за одржавање јавне расвете и извођење радова на јавној новогодишњој декорацији
 
  Референтни број: 12/2021
 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/18230 
  Рок за подношење: 15.03.2021. године 
        
         
11.Набавка опреме и постављање система видео надзора за мерење брзине возила
 
  Референтни број: 13/2021  
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/18583 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године 
        
         
12.Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 
  Референтни број: 404-14
 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/19112 
  Рок за подношење: 19.03.2021. године 
        
         
13. Услуге дезинсекције
 
  Референтни број: 15/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20596 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године 
        
         
14.Услуге дератизације
 
  Референтни број: 16/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20634 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године 
        
        
15.Услуга контроле обављених третмана дезинсекције
 
  Референтни број: 17/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20776 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године, 14 часова
 
        
         
16.Електрична енергија за јавну расвету  
  Референтни број: 18/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20073 
  Рок за подношење: 06.04.2021. године 
        
         
17.Набавка електричне енергије
 
  Референтни број: 19/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/21099 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године, 14:30 часова
 
        
         
18.Изградња игралишта за децу
 
  Референтни број: 20/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/20654 
  Рок за подношење: 29.03.2021. године 
        
19.
Извођење радова на изградњи улице Планирана III у Лозници - Фаза I 
  Референтни број: 21/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/25648 
  Рок за подношење: 14.05.2021. године 
        
         
20. Набавка електричне енергије за потребе образовања
 
  Референтни број: 22/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/23169 
  Рок за подношење: 04.05.2021. године 
        
         
21. Извођење радова на реконструкцији пута у МЗ Доње Недељица и МЗ Липница
 
  Референтни број: 23/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/25295 
  Рок за подношење: 05.05.2021. године 
        
         
22.Набавка тонера за потребе Градске управе Лознице
 
  Референтни број: 24/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/26217  
  Рок за подношење: 07.05.2021. године 
        
        
23.Услуга израде пројектно техничке документације ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЛОЗНИЧКОМ ПОЉУ У ЛОЗНИЦИ
 
  Референтни број: 25/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/26577 
  Рок за подношење: 05.05.2021. године, 10 часова
 
        
         
24. Услуге израде планске документације - План генералне регулације за насељено место Лешница, План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лозница
 
  Референтни број: 26/2021  
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/30281
 
  Рок за подношење: 15.06.2021. године 
        
         
25.Набавка противградних ракета
 
  Референтни број: 27/2021  
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/35141 
  Рок за подношење: 01.07.2021. године 
        
         
26.Набавка мотоцикла
 
  Референтни број: 28/2021  
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/36300 
  Рок за подношење: 09.07.2021. године 
        
         
27.Услуге дробљења камена
 
  Референтни број: 29/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/36359 
  Рок за подношење: 08.07.2021. године 
        
         
28.Минирање камена
 
  Референтни број: 30/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/36326 
  Рок за подношење: 08.07.2021. године 
        
         
29.Извођење радова на изградњи линеарног парка на Лагатору
 
  Референтни број: 31/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/35786 
  Рок за подношење: 08.07.2021. године, 12 часова
 
        
         
30. Набавка противградних ракета
 
  Референтни број: 32/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/37838 
  Рок за подношење: 19.07.2021. године, 13 часова
 
        
        
31.Услуге запошљавања - агенцијске услуге
 
  Референтни број: 33/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/40083 
  Рок за подношење: 02.08.2021. године, 10 часова 
        
        
32.Извођење радова на изградњи путева и улица
 
  Референтни број: 34/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/40320 
  Рок за подношење: 09.08.2021. године, 10 часова 
        
         
33.Извођење радова на одржавању водотокова II реда на територији града Лозница
 
  Референтни број: 35/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/42503 
  Рок за подношење: 01.09.2021. године, 12 часова 
        
         
34.Услуга израде Пројектни задатак за израду планске документације Плана детаљне регулације индустријске зоне "Север" у Лозници
 
  Референтни број: 37/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/43876 
  Рок за подношење: 30.08.2021. године, 12 часова 
        
         
35.Извођење радова на изградњи гараже са радионицом за потребе ЈКП "Наш дом" Лозница
 
  Референтни број: 38/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/44323 
  Рок за подношење: 20.09.2021. године, 12 часова 
        
         
36. Набавка услуга осигурања за потребе основних и средњих школа
 
  Референтни број: 39/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/44924 
  Рок за подношење: 09.09.2021. године, 10 часова 
        
         
37.Набавка рачунара и рачунарске опреме  
  Референтни број: 40/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/45095  
  Рок за подношење: 10.09.2021. године, 12 часова 
        
         
38.Изградња вишепородичне стамбене зграде у Лозници на катастарској парцели бр. 15656 и делу катастарске парцеле бр. 4857/20 КО Лозница 
  Референтни број: 41/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/45355 
  Рок за подношење: 27.09.2021. године, 12 часова 
        
         
39. Набавка огрева за потребе основних школа на територији града Лозница
 
  Референтни број: 43/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/45972 
  Рок за подношење: 23.09.2021. године, 10 часова 
        
         
40.Услуге оглашавања и маркетинга
 
  Референтни број: 44/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/46389 
  Рок за подношење: 20.09.2021. године, 12 часова 
        
         
41.Извођење радова на изградњи улице Планирана III ДРУГА ФАЗА
 
  Референтни број: 45/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/46549 
  Рок за подношење: 04.10.2021. године, 12 часова 
        
         
42. Извођење радова на изградњи линеарног парка на Лагатору
 
  Референтни број: 36/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/47263
 
  Рок за подношење: 11.10.2021. године, 12 часова 
        
         
43.Извођење радова на изградњи гараже са радионицом за потребе ЈКП "Наш дом" Лозница
 
  Референтни број: 47/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48941 
  Рок за подношење: 25.10.2021. године, 12 часова 
        
         
44. Услуга израде појединачних пројеката калцизације
 
  Референтни број: 48/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/49300
 
  Рок за подношење: 11.10.2021. године, 14 часова 
        
         
45. Извођење радова на изградњи вишепородичне зграде
 
  Референтни број: 49/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/51772 
  Рок за подношење: 02.11.2021. године, 12 часова  
        
         
46.Услуга калцизације земљишта
 
  Референтни број: 50/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/53901 
  Рок за подношење: 12.11.2021. године, 12 часова 
        
         
47.Реконструкција објекта Здравствене станице у Лешници
 
  Референтни број: 51/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/54253 
  Рок за подношење: 29.11.2021. године, 12 часова 
        
         
48.Набавка садница и озелењавање
 
  Референтни број: 53/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/57357 
  Рок за подношење: 13.12.2021. године, 12 часова 
        
         
49.Изградња центра за видо надзор и камере
 
  Референтни број: 54/2021 
  Веб адреса: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/59585 
  Рок за подношење: 17.12.2021. године, 12 часова 
         
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...