Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2020. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–4   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2020    
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–8   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-41/2020-III1–10   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-2-5/2020-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-5/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на рехабилитацију и осавремењавању путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2020   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-42/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-45/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-49/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу улица Нова 6,7 и 8 у Индустријској зони "Шепак" у Лозници и израду техничке документације пројекта за изградњу улице Планирана III у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.01.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-54/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда планова детаљне регулације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 27.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-55/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-5   
 Датум пријема: 20.01.2020. године, објаве: 21.01.2020. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-48/2020-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за изградњу парковских јавних површина - линеарни парк на Лагатору у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 10/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-10-64/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - III фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 9/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године   
 
Одлука о закључивању оквирног споразума
  .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-62/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Адаптација и санација ул. Георгија Јакшића на к.п. 3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 11/2020   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године   
 
Обавешетење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-11-87/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 11.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка сервера и пратеће опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 77/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-77-1577/2019-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка беспилотне летелице са пратећом опремом.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 78/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-8   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-78-1578/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 12/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-7   
 

Одлука о обустави поступка - за партију 4

  .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-93/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Минирање камена
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 13/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-105/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дробљење камена.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-14-106/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале уз објекат у Основној школи у Јадранској Лешници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.02.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-15-108/2020-III1-9   
 Датум пријема: 15.05.2020. године, објаве: 16.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - Лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2020   
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-140/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда софтвера - имплементација и пуштање у рад софтвера за електронску писарницу
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2020   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-9   
 Датум пријема: 02.04.2020. године, објаве: 03.04.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-19-297/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године   
     

Конкурсна документација - Спровођење обуке и консалтинг за развој ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2020   
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-312/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Израда Студије саобраћаја града Лознице Друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 18/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-18-264/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2020   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.docx .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-326/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 22/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-343/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2020   
 Датум пријема: 10.03.2020. године, објаве: 11.03.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-4   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-344/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-7   
 
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-356/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2020. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2020   
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-355/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 27/2020   
 Датум пријема и објаве: 09.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-27-426/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 28/2020   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 29.04.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-429/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.054.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 29/2020   
 Датум пријема и објаве: 14.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 21.04.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-4   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2020. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 28.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-10   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-11   
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-14   
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-15   
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-432/2020-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 30/2020   
 Датум пријема и објаве: 15.04.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 13.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-433/2020-III1-   
 Датум пријема и објаве: 30.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-5   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 ЈН број: 31/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-465/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи путних портала
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 32/2020   
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.05.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.05.2020. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-466/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
     

Обавештење о покретању набавке - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
.doc .pdf
 Број публикације: RHP-W7-404-17-197/2020-I
   
 Датум пријема и објаве: 07.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-197/2020-I-7   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-197/2020-I-9   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка летилице са пратећом опремом
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2020   
 Датум пријема и објаве: 12.05.2020. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-13   
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-486/2020-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 26.06.2020. године   
     

Одлука о измени уговора о јавној набавци
  .pdf
 Деловодни број: 404-75-1411/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка резервног алата за техничке интервенције на месту саобраћајне незгоде
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 35/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-7   
 Датум пријема: 04.06.2020. године, објаве: 05.06.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-541/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка семафора и израда инвестиционо-техничке документације и изградњу светлосних сигнала на раскрсници улица Филипа Кљајића и Мрака Радуловића, Саве Ковачевића и Вука Караџића/Трга Јована Цвијића, Миодрага Борисављевића
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.05.2020. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-5   
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-7   
 
Обавештење о продужетку радова
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.docx .pdf
  Деловодни број: 404-36-550/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 29.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи заштитне ограде на мосту преко реке Штире
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2020   
 Датум пријема: 22.05.2020. године, објаве: 23.05.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-7   
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-552/2020-III1-9   
 Датум пријема: 09.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови објекта опште болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије број 4040-44-1342/2018-III1-13 од 13.11.2018. године
  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-13   
 ЈН број: 44/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка рачунара, штампача, скенера и рачунарске опреме
.doc  
 Деловодни број: 404-38-642/2020-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 38/2020   
 Датум пријема: 04.06.2020. године, објаве: 05.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-38-642/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Измена опреме (филтера) у току реализације уговора чији је предмет пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему „кључ у руке“.docx
  
 Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-2   
 ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
.docx
  
 Датум пријема и објаве: 19.06.2020. године   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 24.06.2020. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-484/2020-III1-10   
 Датум пријема: 27.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на одржавању водотокова II реда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 39/2020   
 Датум пријема и објаве: 19.06.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-686/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка рачунарске и друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-40-700/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 40/2020   
 Датум пријема и објаве: 29.06.2020. године   
 Одговори на питања 2 
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2020. године
   
 Обавештење о продуженом року за подношење понуда 
.doc
  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2020. године
   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-40-700/2020-III1-10   
 Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 28.07.2020. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
     

Конкурсна документација - Набавка софтвера и лиценци за потребе ГИС апликације
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 41/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-41-706/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге израде андроид апликације за потребе ГИС-а
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-1   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 42/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-42-707/2020-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Осигурање имовине и запослених основних и средњих школа на територији града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-3   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 43/2020   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације  .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-43-711/2020-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2020/2021 за потребе образовања
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-5   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 44/2020   
 Датум пријема и објаве: 25.08.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-8   
 Датум пријема: 29.07.2020. године, објаве: 30.07.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-712/2020-III1-10   
 Датум пријема: 29.10.2020. године, објаве: 30.10.2020. године   
     
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...