Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2019. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
   Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одсека локалне пореске администрације Градске управе Лозница .doc .pdf
 Деловодни број: 404-1-32/2019-III1   
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2019    
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
.docx  
  Деловодни број: 404-1-32/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-32/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - План детаљне регулације гробље у Тршићу Плана детаљне регулације блока "Гимназија" између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића, Гимназијске и Реке Штире у Лозници (хидротехничка и електротехничка инфраструктура).docx .pdf
 Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-4 
  
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2019   
 Датум пријема и објаве: 08.01.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 04.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  
Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  

Деловодни број: 404-2-79/2019-III1-

   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     
– Конкурсна документација - Израда пројектне документације - Измена и допуна ПДР зона III Лагатор у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-3-80/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-5   
 Датум пријема: 25.01.2019. године, објаве: 28.01.2019. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-6   
 Датум пријема: 31.01.2019. године, објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-80/2019-III1   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - Измена и допуна Просторног плана града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-4-81/2019-III1 
  
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 21.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-7   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-6   
 Датум пријема: 31.01.2019. године, објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-81/2019-III1   
 Датум пријема: 13.03.2019. године, објаве: 14.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-5-100/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 05/2019   
 Датум пријема и објаве: 11.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-6   
  Датум пријема: 25.01.2019. године, објаве: 28.01.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.01.2019. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-100/2019-III1-13   
 Датум пријема: 04.03.2019. године, објаве: 05.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице и остале медијске услуге
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-6-06-02/2019-III   
 Позив за пружање услуга
.docx .pdf
 ЈН број: 06/2019   
 Датум пријема и објаве: 23.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-06-43-02/2019-11   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка тонера за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 07/2019   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx .pdf
  Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-7   
 Датум пријема: 11.02.2019. године, објаве: 12.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-162/2019-III1-9   
 Датум пријема: 25.02.2019. године, објаве: 26.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара за одржавање јавне расвете на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2019   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-7   
 Датум пријема: 06.03.2019. године, објаве: 06.03.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-196/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (унутрашњи простор)
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 09/2019   
 Датум пријема: 06.02.2019. године, објаве: 07.02.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-4   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-234/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-10-268/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 10/2019   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-268/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на постављању против пожарних плоча на објекту "Бамби" у Лозници
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 12/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.02.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-325/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе основних и средњих школа у отвореном поступку
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.02.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc
 .pdf
  Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-14-331/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 02.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта опште болнице Лозница по систему "кључ у руке"
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 11/2019   
 Документација
   
 
Ситуациони план
  .pdf
 
Шема цевовода котларнице
  .pdf
 
Ситуација - траса топловода
  .pdf
 
Шема ТПС објекат 1 - хирургија
  .pdf
  
Идејно решење   
   
Главна свеска   
   
ИДР Лозница - главна свеска
  .pdf
   
Архитектура   
   
ИДР Лозница - свеска 1
  .pdf
   
Графика
  .dwg
   Хидротехника
   
   
ИДР хидротехничке документације
  .pdf
   Ситуација ВиК инсталације
  .pdf
   Основа котларнице ВиК
  .pdf
   Пресек кан. вертикале КВ1
  .pdf
   Детаљ одмуљна јама
  .pdf
   Водомерни шахт
  .pdf
   Надземни хидрант
  .pdf
   Опрема у хидрантском ормарићу
  .pdf
   Електроенергетика
   
    ИДР електроенергетске инсталације
(документ је спакован у .rar-у и подељен у два дела због прекорачења величине фајла за постављање - 10MB. Делове скинути а потом отпаковати заједно)
  .part1
.part2
    Предмер електро радова
  .pdf
    Графика
  .dwf
   Машинске инсталације
   
    ИДР машинске инсталације
(документ је спакован у .rar-у и подељен у два дела због прекорачења величине фајла за постављање - 10MB. Делове скинути а потом отпаковати заједно)
  .part1
.part2
    Графика 1
  .rar
    Графика 2
  .rar
   Елаборат ЛЛУ
  .pdf
  Услови
   
  
Локацијски услови
  .pdf
  ЕПС Дистрибуција
  .pdf
  ЈП "Србијаводе"
  .pdf
  МУП услови 1
  .pdf
  МУП услови 2
  .pdf
  Телеком
  .pdf
  ЈП "Водовод и канализација" Лозница
  .pdf
  ВиК траса водовода и канализације
  .pdf
  Прилог Елаборат
  .pdf
 ***комплетне прилоге можете скинути са линка: https://drive.google.com/open?id=1vVtuJVQbtIs3H1NjEMtvEzEnNgyoBTN0
   
 Датум пријема и објаве: 01.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-6   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-7   
 Датум пријема: 22.03.2019. године, објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-8   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-13   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 01.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-15   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
   .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-20
   
 Датум пријема и објаве: 20.05.2019. године
   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-24   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
  –Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-11-326/2019-III1-27   
 Датум пријема и објаве: 19.06.2019. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 13/2019   
 Датум пријема: 04.03.2019. године, објаве: 05.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-10   
 Датум пријема: 08.07.2019. године, објаве: 30.07.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 23.10.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-330/2019-III1-21   
 Датум пријема и објаве: 25.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектне документације - за изградњу фискултурне сале уз објекат "Гимназије" у Лозници
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2019   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  
Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-381/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 27.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за доградњу и реконструкцију Инфективног одељења, адаптацију и реконструкцију Одељења патологије, доградњу и реконструкцију Одељења онкологије и реконструкцију Објекта кухиње у Служби физијатрије
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 18/2019   
 Датум пријема и објаве: 14.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-416/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 27.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за итградњу објекта дечије установе у Лозничком пољу - Лозница
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 19/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одговор на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-418/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Стручни надзор на санацији објекта Опште болнице Одељења интерно, грудно и психијатрија
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-16-399/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 16/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-399/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дератизације на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 17/2019   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-413/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Изградња површина коловоза и паркинга блока између улица Београдска, Бранка Радичевића, Светог Саве, Булевара Доситеја Обрадовића и блока између улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 20/2019   
 Датум пријема: 18.03.2019. године, објаве: 19.03.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-4   
 Датум пријема: 26.03.2019. године, објаве: 27.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-20-427/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно техничке документације за изградњу парковских јавних површина и блоковске саобраћајнице за паркирање - ГРАДСКА ПРОМЕНАДА У ЛОЗНИЦИ
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 21/2019   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 22.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-21-430/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 03.06.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова и набавка парковског мобилијара
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 22/2019   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-22-437/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-23-441/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 23/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-9   
 Датум пријема: 13.05.2019. године, објаве: 14.05.2019. године   
  -
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-10   
 Датум пријема: 23.07.2019. године, објаве: 23.07.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-441/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 12.12.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 24/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-7   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-443/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара - мотоцикла
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 25/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-444/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дезинсекције на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 24/2019   
 Датум пријема и објаве: 25.03.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-26-447/2019-III1-9
   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-3   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 27/2019   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-27-468/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге физичко-техничког обезбеђења имовине и запослених зграде Градске управе града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 28/2019   
 Датум пријема и објаве: 02.04.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-5   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-7   
 Датум пријема: 05.04.2019. године, објаве: 08.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-514/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на постављању ограде на гробљу у Месној заједници Крајишници
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ: 1/2019   
 Датум пријема и објаве: 08.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Број: 4/2019-016
   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 22.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге социјалне заштите - лични пратилац детета
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-29-531/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 29/2019   
 Датум пријема и објаве: 09.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-29-531/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења - II фаза (замена постојећих светиљки са смарт лед светиљкама са LoRa WAN комуникационим модулом за даљинско управљање и контролу светиљки)
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 31/2019   
 Датум пријема и објаве: 10.04.2019. године   
 
Одговори на питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-7   
 Датум пријема: 06.05.2019. године, објаве: 07.05.2019. године   
 
Одговори на питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2019. године   
 
Одлука о закључивању оквирног споразума
  .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-11   
 Датум пријема: 24.05.2019. године, објаве: 27.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-15   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-19   
 Датум пријема и објаве: 27.11.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-535/2019-III1-22   
 Датум пријема и објаве: 24.12.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова и набавка парковског мобилијара - друга фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 32/2019   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-32-571/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 08.05.2019. године   
     

Обавештење о покретању набавке - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
.doc .pdf
 Број публикације: RHP-W7-404-30-198/2019-I
   
 Тендерски досије
.rar
  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2019. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  404-30-198/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2019. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-30-198/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-33-575/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 33/2019   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-33-575/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 30.04.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-575/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2019. године   
     

Конкурсна документација - Јавна набавка радова на текућем и капиталном одржавању објеката основних школа на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-613/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2019   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-613/2019-III1-4   
 Датум пријема и објаве: 31.05.2019. године   
 
Одлука о додели уговора (партије 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9)
  .pdf
  Деловодни број: 404-34-613/2019-III1-9   
 Датум пријема: 26.05.2019. године, објаве: 27.06.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-613/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-645/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 35/2019   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-35-645/2019-III1-7   
 Датум пријема: 24.05.2019. године, објаве: 27.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-645/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-35-645/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године   
     

Конкурсна документација - Израда појединачних пројеката калцизације са обједињеним извештајем
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 39/2019   
 Датум пријема и објаве: 27.05.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-39-720/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 06.06.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-720/2019-III1-9   
 Датум пријема: 08.07.2019. године, објаве: 30.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Геодетске услуге
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 40/2019   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-40-740/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 28.05.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-40-740/2019-III1-7   
 Датум пријема: 08.07.2019. године, објаве: 30.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Минирање камена
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-36-689/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 36/2019   
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-36-689/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору  .pdf
  Деловодни број: 404-36-689/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Дробљење камена.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-690/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 37/2019   
 Датум пријема и објаве: 04.06.2019. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Деловодни 6poj : 404-37-690/2019-lll1-7
   
 Датум: 20.06.2019. године
   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-690/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године   
     
Конкурсна документација -Набавка добара Грађевинског материјала (Пет пакета) за потребе избеглих лица.doc
 .pdf
 Деловодни број: 404-41-826/2019-IIIı-1    
 Позив за достављање понуда.doc
 .pdf
 ЈН број: 41/2019   
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
   .pdf
  Деловодни број: 404-41-826/2019-III1-7
   
 Датум пријема: 12.07.2019. године
   
 Обавештење и закљученом уговору
.doc
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка добара грађевинског материјала (шест пакета) за потребе избеглих лица

.doc
 .pdf
 Деловодни број: 404-42-827/2019-IIIı-1   
 Позив за достављање понуда.doc
 .pdf
 ЈН број: 42/2019   
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-42-827/2019-III1-7
   
 Датум пријема: 12.07.2019. године
   
 Обавештење и закљученом уговору.doc
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године   
     
Конкурсна документација - Набавка противградних ракета.docx
 .pdf
 Деловодни број: 404-43-833/2019-IIIı-4   
 Позив за достављање понуда.docx
 .pdf
 ЈН број: 43/2019   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-43-833/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-43-833/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године   
     
Конкурсна документација- ЈАВНА НАБАВКА МВ УСЛУГА – Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године.doc
  
 Деловодни број: 404-38-692/2019-IIIı-3   
 ЈН МВ бр. 38/2018   
 Позив за достављање понуда.doc
  
 Датум пријема и објаве: 26.06.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  
Деловодни број: 404-38-692/2019-III1-7
   
 Датум пријема и објаве: 12.07.2019. године
   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-38-692/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 07.08.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуге контроле плодности пољопривредног земљишта - Лабараторијске анализе пољопривредног земљишта
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-44-859/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 44/2019   
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-859/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године   
  –Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
  Деловодни број: 404-44-859/2019-III1-9
   
 Датум пријема и објаве: 18.07.2019. године
   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на реконструкцији опреме светлосних сигнала дуж улице Булевара Доситеја Обрадовића и улице Луке Стевића, Булевара Доситеја Обрадовића и улица Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића и улице Кнеза Милоша
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 46/2019   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2019. године   
 Одговори на постављена питања
.doc
  
 Деловодни  број:404-46-887/2019- III1-5   
 Датум пријема и објаве:: 26.07.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.07.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-7   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-8   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-10   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 07.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-887/2019-III1-15   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи денивелисаног пешачког прелаза - ПАСАРЕЛА
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-47-905/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 47/2019   
 Датум пријема и објаве: 05.07.2019. године   
 
Одлука обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-47-905/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-47-905/2019-III1-8   
 Датум пријема: 29.08.2019. године, објаве: 30.08.2019. године   
     

Конкурсна документација - Изградња паркинга у блоку између улица Ђуре Јакшића, ул. Бранка Радичевића (десна страна) и ул. Светог Саве .docx
  
 Деловодни број: 404-49-958/2019-III1-4
   
 Позив за достављање понуда
.docx
  
 ЈН број: 49/2019
   
 Датум пријема и објаве: 18.07.2019. године
   
 
Измене и допуне конкурсне документације.docx .pdf
  Деловодни број: 404-49-958/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 09.08.2019. године   
 
Одлуке о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-49-958/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-958/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2019. године   
     

Одлука о додели уговора - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему "кључ у руке"  .pdf
 Деловодни број: 404-45-879/2019- III1-8   
 ЈН број: 45/2019   
 Датум пријема и објаве: 22.07.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-45-879/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 21.08.2019. године   
     
Конкурсна документација - Услуге фиксне и мобилне телефоније .doc
  
 Деловодни број: 404-50-1001/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.doc
  
 ЈН број: 50/2019   
 Датум пријема и објаве: 24.07.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-50-1001/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-50-1001/2019-III1-9   
 Датум пријема: 30.09.2019. године, објаве: 01.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на осавремењавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице
.doc
  
 Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1   
 Позив за достављање понуда.doc
  
 ЈН број: 51/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 09.08.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.08.2019. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1-10   
 Датум пријема: 04.09.2019. године, објаве: 05.09.2019. године   
 
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1005/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 17.09.2019. године   
     

Конкурсна документација - Услуга израде Студије саобраћаја града Лознице - Прва фаза
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-52-1030/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 52/2019   
 Датум пријема и објаве: 02.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-52-1030/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-52-1030/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на инвестиционо текућем одржавању музеја Јадра - замена столарије и осавремењавању сталне поставке
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-53-1051/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 53/2019   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.docx .pdf
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-53-1051/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-53-1051/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 16.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-53-1051/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на уређењу слободних површина - Објекат: вишепородични стамбени објекат на к.п. 4857/1 и к.п. 4857/2 КО Лозница
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-54-1050/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 54/2019   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-54-1050/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-54-1050/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-54-1050/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање информационог система за локалну пореску администрацију
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-55-1065/2019-III1-4   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 ЈН број: 55/2019   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-55-1065/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-55-1065/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 05.09.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2019/2020 за потребе образовања
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-56-1098/2019-III1-5   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 56/2019   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-56-1098/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-56-1098/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-56-1098/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Осигурање имовине и запослених основних и средњих школа на територији града Лознице
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-58-1152/2019-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 58/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-58-1152/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-58-1152/2019-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2019. године   
     

Претходно обавештење - Обнова и унапређење објекта Фудбалског стадиона у граду Лозница
.doc .pdf
 
Previous notice - The restoration and improvement of the facility football stadium in the City of Loznica
.doc .pdf
 Датум пријема: 26.08.2019. године, објаве: 27.08.2019. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински материјал за потребе избеглих лица на територији града Лозница
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-60-1165/2019-III1-1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 60/2019   
 Датум пријема: 29.08.2019. године, објаве: 30.08.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-60-1165/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-60-1165/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка горива за потребе Градске управе путем кредитне картице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-59-1153/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 59/2019   
 Датум пријема и објаве: 05.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-59-1153/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 12.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-59-1153/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-59-1153/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка ИТ опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-62-1198/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 62/2019   
 Датум пријема и објаве: 05.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-62-1198/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-62-1198/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка аудио опреме
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-63-1214/2019-III1-1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 63/2019   
 Датум пријема и објаве: 11.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-63-1214/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-63-1214/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године   
     

Конкурсна документација - Централизована јавна набавка од стране више наручилаца природног гаса за основне школе на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-61-1214/2019-III1-5   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 61/2019   
 Датум пријема: 13.09.2019. године, објаве: 16.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-61-1214/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 23.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-61-1214/2019-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године   
     

Конкурсна документација - Радови на осавремењавању локалних категорисаних и улица на територији града Лознице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-66-1232/2019-III1-4   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 ЈН број: 66/2019   
 Датум пријема: 18.09.2019. године, објаве: 19.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-66-1232/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 19.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-66-1232/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 23.09.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-66-1232/2019-III1-10   
 Датум пријема: 30.09.2019. године, објаве: 01.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-66-1232/2019-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 18.10.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на реконструкцији опреме светлосних сигнала дуж улице Булевар Доситеја Обрадовића и улице Генерала Јуришића
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-67-1234/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 67/2019   
 Датум пријема и објаве: 20.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-67-1234/2019-III1-1   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-67-1234/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 23.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.docx .pdf
  Деловодни број: 404-67-1234/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 07.11.2019. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији започетог објекта ХГБ - хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока - ПХГБ на објекту опште болнице Лозница
  .rar1
.rar2
 Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда  .pdf
 ЈН број: 48/2019   
 Датум пријема: 25.09.2019. године, објаве: 26.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.docx .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-5   
 Датум пријема: 02.10.2019. године, објаве: 04.10.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-6   
 Датум пријема: 02.10.2019. године, објаве: 04.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 21.10.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-9   
 Датум пријема: 23.10.2019. године, објаве: 24.10.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-10   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 24.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-12   
 Датум пријема: 24.10.2019. године, објаве: 25.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-13   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-14   
 Датум пријема и објаве: 25.10.2019. године   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-15   
 Датум пријема: 25.10.2019. године, објаве: 28.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-17   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-18   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-19   
 Датум пријема и објаве: 30.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-20   
 Датум пријема и објаве: 01.11.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-21   
 Датум пријема и објаве: 04.11.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-22   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-23   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-24   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-25   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-26   
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc
  
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-27
   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc
  
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-28
   
 Датум пријема и објаве: 08.11.2019. године
   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-29   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-30   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-31   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-32   
 Датум пријема и објаве: 12.11.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-37   
 Датум пријема и објаве: 17.12.2019. године   
  Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-48-954/2019-III1-38   
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 68/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-5   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-8   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 11.10.2019. године   
 
Појашњење конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-12   
 Датум пријема: 18.10.2019. године, објаве: 21.10.2019. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 24.10.2019. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-16   
 Датум пријема и објаве: 29.01.2020. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-19   
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-68-1236/2019-III1-21   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински радови на санацији пута - клизишта на к.п. 15192, 15188, 15187, 15186, 15202, 15201, 15200, 15198, 15199, 15228, 15197, 15182
  .pdf
 Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-2   
 Позив за достављање понуда  .pdf
 ЈН број: 65/2019   
 Датум пријема и објаве: 26.09.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-6   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 18.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 13.11.2019. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-65-1231/2019-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 09.12.2019. године   
     

Конкурсна документација - Набавка уређаја за прикупљање података и комуникацију
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-64-1219/2019-III1-1   
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 64/2019   
 Датум пријема: 30.09.2019. године, објаве: 01.10.2019. године   
 
Одлука о додели уговора.doc .pdf
  Деловодни број: 404-64-1219/2019-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-64-1219/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 04.11.2019. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на изградњи денивелисаног пешачког прелаза - ПАСАРЕЛА
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-69-1264/2019-III1-4   
 Обавештење о покретању преговарачког поступка.docx .pdf
 ЈН број: 69/2019   
 Датум пријема и објаве: 10.10.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-69-1264/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-69-1264/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 17.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Пружање услуга стручног надзора над радовима - Адаптација и реконструкција започетог објекта ХГБ - хирушко гинеколошког блока и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока - ПХГБ на објекту Опште болнице Лозница.doc .pdf
 Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 70/2019   
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-5   
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 08.11.2019. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-70-1295/2019-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2020. године   
     

Конкурсна документација - Пружање стручног надзора - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и лож уље, топловода и топлотних подстаница у оквиру објекта Опште болнице Лозница по систему "кључ у руке"
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-57-1126/2019-III1-4   
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 57/2019   
 Датум пријема и објаве: 16.10