Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2018. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
  Назив документа
Тип документа

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 ЈН број: 01/2018    
 Датум: 04.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-7   
 Датум: 21.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-1-4/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 30.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошки блок и реконструкцију постојећег хируршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 02/2018   
 Датум: 10.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 15.01.2018. године   
 
Одговори на питања  .pdf
 Датум: 24.01.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-2-35/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу - технолошка опрема кухиње и перионице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 03/2018   
 Датум: 12.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-5   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-6   
 Датум пријема: 25.01.2018. године, објава: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 26.01.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-10   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-12   
 Датум пријема: 05.02.2018. године, објаве: 06.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-13   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-14   
 Датум пријема: 10.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-17   
 Датум пријема: 06.03.2018. године, објаве: 07.03.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву.doc .pdf
  Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-18   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
  Одлука о обустави поступка
  .pdf
 Деловодни 6poj : 404-3-43/2018-III1-21   
 Датум: 18.05.2018. roд.
   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Деловодни 6poj : 404-30-858/2018-III1-11   
 Датум: 19.06.2018. roд.   
     

Конкурсна документација - Услуге хибридне поште - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx
 .pdf
 ЈН број: 05/2018
 
  
 Датум: 16.01.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-5-60/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка табли са називом улица и кућним бројевима
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 04/2018   
 Датум: 17.01.2018. године   
 
Допуна конкурсне документације  .pdf
 Датум: 18.01.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-7   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  
Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 25.01.2018. године    
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 06.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-4-59/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 19.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Сервер, рачунари и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 06/2018   
 Датум: 19.01.2018. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-6-81/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.02.2018. године   
     

Конкурсна документација - Геодетске услуге
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 07/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 02.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-7-175/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 15.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање јавне расвете
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 08/2018   
 Датум пријема и објаве: 08.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 28.02.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-8-190/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на електро-енергетским објектима (стамбени објекти) у улици Планирана III, VII и IX на Лагатору
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 09/2018   
 Датум пријема: 09.02.2018. године, објаве: 12.02.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-5   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 14.02.2018. године   
  Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године   
 
Одлука о измени одлуке  .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-11   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-9-195/2018-III1-14   
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе основних и средњих школа
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-5   
 ЈН број: 10/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-10-227/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за потребе Градске управе
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-4   
 ЈН број: 11/2018   
 Датум пријема: 22.02.2018. године, објаве: 23.02.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 08.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-11-250/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница скупштине града Лознице и остале медијске услуге
.doc .pdf
 Позив за пружање услуга
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-12-06-17/18-24-4   
 ЈН број: 12/2018   
 Датум пријема и објаве: 07.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-7   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-12-06-17/2018-16-11   
 Датум пријема и објаве: 23.03.2018. године   
     

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Израда пројектно-техничке документације за "Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ - Хируршко гинеколошког блока и реконструкцију постојећег хириршко гинеколошког блока
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-13-352/18-24-5   
 ЈН број: 13/2018   
 Датум пријема и објаве: 12.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-13-352/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
     

Конкурсна документација - Електрична енергија за јавну расвету
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-14-396/2018-III1   
 ЈН број: 14/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-14-396/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку  - набавка електричне енергије за јавну расвету на територији града Лознице
.docx  
 Датум пријема и објаве: 15.05.2018. године   
 - Одлука о измени уговора о купопродаји електричне енергије за јавну расвету са потпуним снабдевањем
  .pdf
 Датум пријема и објаве: 28.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-3   
 ЈН број: 15/2018   
 Датум пријема и објаве: 20.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-15-414/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 17.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-4   
 ЈН број: 17/2018   
 Датум пријема и објаве: 21.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-17-418/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 13.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка аутомобила за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-4   
 ЈН број: 16/2018   
 Датум пријема: 21.03.2018. године, објаве: 22.03.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1   
 Датум пријема и објаве: 26.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-16-417/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 20.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе Лозница партија 6 - тонери
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-4   
 ЈН број: 18/2018   
 Датум пријема и објаве: 27.03.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-5   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-6   
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-18-449/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 23.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање јавне расвете на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-3   
 ЈН број: 19/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.04.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.04.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-19-455/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 26.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-21-496/2018-III1-4   
 ЈН број: 21/2018   
 Датум пријема и објаве: 05.04.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Деловодни број: 404-21-496/2018- lll1-7   
 Датум пријема и објаве: 17.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc
  
 Деловодни  број:404-21-496/2018- IIIı-9
   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
     

Конкурсна документација - Дезинсекција на територији града Лознице.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-22-508/2018-III1-4   
 ЈН број: 22/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.04.2018. године   
  Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-508/2018- llll-7   
 Датум пријема и објаве: 16.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc  
 Деловодни  број:404-22-508/2018- IIIı-8
   
 Датум пријема и објаве: 23.05.2018. године   
 
Одлука о измени уговора   .pdf
  Деловодни број: 404-22-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2018. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-22-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 30.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији јавног осветљења у градском и приградском подручју.doc
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-3
   
 ЈН број: 23/2018
   
 Датум пријема и објаве: 12.04.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 
Одговори на постављена питања
.docx .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године   
 
Измене и допуне.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-8   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 04.05.2018. године, објаве: 07.05.2018. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 10.05.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-9   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-11   
 
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 11.05.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 14.08.2018. године, објаве: 15.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-23-517/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 07.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Социјална заштита
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 24/2018   
 Датум пријема и објаве: 16.04.2018. године   
 
Измена и допуна конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 14.06.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору - За јавну набавку  - услуге социјалне заштите - партија 1 лични пратилац детета .doc  
  Деловодни број: 404-24-545/2018- IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 20.06.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка  .pdf
  Деловодни број: 404-24-545/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 05.12.2018. године   
     

Одлука о измени уговора - Радови на реконструкцији улице "Карађорђева" у Лозници  .pdf
 Деловодни број: 404-18-837/2017-IIIı-21   
 ЈН број: 18/2017   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Услуге оглашавања и маркетинга
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 25/2018   
 Датум пријема и објаве: 19.04.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 24.04.2018. године   
 Одлука о додели уговора
.doc
  
 Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 24.05.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору  .pdf
  Деловодни број: 404-25-579/2018-IIIı-13   
 Датум пријема и објаве: 04.06.2018. године   
     

Конкурс - Израда идејног решења и израда спомен обележја Момчилу Гаврићу
.doc .pdf
 Позив за доставу идејног решења
.doc .pdf
 Датум пријема и објаве: 30.04.2018. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-27-636/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 27/2018   
 Датум пријема и објаве: 04.05.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Деловодни број: 404-27-636/2018- lll1-7   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2018. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc  
 Деловодни  број:404-27-636/8IIı-9
   
 Датум пријема и објаве: 18.05.2018. године   
     
-
Конкурсна документација - за јавну набавку услуга - Израда техничке документације и урбанистичких пројеката
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 20/2018   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2018. године   
 - Одговори на постављена питања
.doc  
 Деловодни број: 404-3-43/2018-III1-21   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-20-474/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - за јавну набавку услуга у отвореном поступку - Израда пројектно–техничке документације за реконструкцију интерног одељење, грудног и психијатрије
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-4
   
 ЈН број: 28/2018   
 Датум пријема и објаве: 14.05.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године   
 - Одговори на постављена питања
.doc
  
 Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 11.06.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 27.06.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-28-661/2018-IIIı-11   
 Датум пријема и објаве: 05.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - набавка радова на текућем и капиталном  одржавању објеката oсновних и средњих  школа на територији града Лознице .doc  
 Позив за подношење понуда
.doc  
 Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-4
   
 ЈН број: 29/2018
   
 Датум пријема и објаве: 15.05.2018. године
   
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 01.06.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 04.07.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка (партије 7., 8. и 14.)
  .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 10.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-29-728/2018-IIIı-16   
 Датум пријема и објаве: 23.07.2018. године   
     
-Конкурсна документација - набавка противградних ракета.doc
  
 Позив за подношење понуда.doc  
 Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 33/2018    
 Датум пријема и објаве: 13.06.2018. године    
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 28.06.2018. године    
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-33-890/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
     
– 
Конкурсна документација - Реконструкција дела локалног пута Л-15 пут Градилиште - Трбушница - Гучево
.docx
  
 Позив за подношење понуда.docx
  
 Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 31/2018   
 Датум пријема и објаве: 18.06.2018. године    
 
Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-6   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 12.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 31.07.2018. године, објаве: 01.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-31-860/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године    
     

Конкурсна документација - Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10kv "Лозница 2" MBTS 10/0,4 kv "Индустријска зона 2" - BTS 10/0,4 kv "Шепачки пут" број: 35/2018
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-35-195/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 35/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.07.2018. године    
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-898/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 16.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 17.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-7   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-8   
 Датум пријема: 26.07.2018. године, објаве: 27.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 27.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-10   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-11   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-13   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 08.08.2018. године, објаве: 09.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-16   
 Датум пријема: 13.08.2018. године, објаве: 14.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-18   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-21   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-35-989/2018-IIIı-23   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2018/2019 за потребе образовања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 34/2018   
 Датум пријема и објаве: 06.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-4   
 Датум пријема и објаве: 19.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-8   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 31.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-10   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-11   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-12   
 Датум пријема: 01.08.2018. године, објаве: 02.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 03.08.2018. године, објаве: 06.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-14   
 Датум пријема и објаве: 27.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-15   
 Датум пријема и објаве: 14.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-34-982/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
     

Обавештење о закљученом уговору - Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу - технолошка опрема кухиње и перионице
.doc .pdf
 Деловодни број: 404-30-858/2018-IIIı-13   
 ЈН број: 30/2018   
 Датум пријема и објаве: 09.07.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на МБТС 10/0,4 КВ Индустријска зона 2 са прикључним кабловским водом 10 КВ број: 36/2018
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 36/2018   
 Датум пријема и објаве: 09.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 17.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-5   
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 07.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 08.08.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-7   
 Датум пријема: 08.08.2018. године, објаве: 09.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-8   
 Датум пријема: 13.08.2018. године, објаве: 14.08.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 16.08.2018. године, објаве: 17.08.2018. године   
 
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-15   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-36-990/2018-IIIı-17   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 37/2018   
 Датум пријема и објаве: 10.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-5   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-7   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-6   
 Датум пријема: 13.07.2018. године, објаве: 16.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 16.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-8   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 20.07.2018. године   
 
Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 25.07.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-11   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-15   
 Датум пријема и објаве: 14.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-37-1045/2018-IIIı-17   
 Датум пријема и објаве: 22.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Рачунари, штампачи, скенери и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-38-1140/2018-IIIı-2   
 ЈН број: 39/2018   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 26.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-39-1140/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Одржавање информационог система за локалну пореску администрацију
.docx .pdf
 Обавештење за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 40/2018   
 Датум пријема: 30.07.2018. године, објаве: 31.07.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 15.08.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-40-1148/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 24.08.2018. године   
     

Конкурсна документација - Изградња фекалне канализације за потребе објеката социјалног становања у улици Железничка у Лозници.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 38/2018   
 Датум пријема: 31.07.2018. године, објаве: 01.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-38-1119/2018-IIIı-9   
 Датум пријема: 06.09.2018. године, објаве: 10.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Радови на текућем и капиталном одржавању објеката основних и средњих школа на територији града Лознице за 2018. годину за партије 7, 8 и 14.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 41/2018   
 Датум пријема и објаве: 22.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 28.09.2018. године   
 
Одлука о обустави поступка
  .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 01.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-41-1163/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 15.10.2018. године   
     

Конкурсна документација - Контрола обављених третмана дезинсекције
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-3   
 ЈН број: 42/2018   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-42-1287/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 24.09.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка горива за потребе Градске управе путем кредитне картице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-4   
 ЈН број: 43/2018   
 Датум пријема и објаве: 28.08.2018. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-7   
 Датум пријема и објаве: 12.09.2018. године   
   – Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
  Деловодни број: 404-43-1300/2018-IIIı-9    
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
     

Конкурсна документација - Набавка услуга уступања људских ресурса - Услуге запошљавања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-46-1300/2018-III1   
 ЈН број: 46/2018   
 Датум пријема и објаве: 11.09.2018. године   
 
Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-1300/2018-III1-11   
 Датум пријема: 14.09.2018. године, објаве: 17.09.2018. године   
 
Конкурсна документација - продужетак
  .pdf
  Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
  - Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-14   
 Датум објаве: 03.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-16   
 Датум пријема: 23.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године   
 
Одлука о измени уговора
  .pdf
  Деловодни број: 404-46-1345/2018-III1-17   
 Датум пријема и објаве: 25.04.2019. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински радови на санацији објекта опште болнице, одељења интерно, грудно, психијатрије   .pdf
 Позив за достављање понуда  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-1   
 ЈН број: 44/2018   
 

Датум пријема и објаве: 17.09.2018. године

   
  –Одговори на постављена питања
  .pdf
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-5
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
  –Измене и допуне конкурсне документације  .zip
 Деловодни број: 404-44-1342/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 03.10.2018. године   
 
Одговори на постављена питања
  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 04.10.2018. године   
 
Одговори на постављена питања  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-8   
 
Измене и допуне конкурсне документације  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 05.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-12   
 Датум пријема и објаве: 06.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-14   
 Датум пријема: 16.11.2018. године, објаве: 20.11.2018. године   
 
Одлука о измени уговора   .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-15   
 Датум објаве: 06.12.2019. године   
 
Одлука о измени уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-18   
 Датум пријема: 01.04.2020. године, објаве: 02.04.2020. године   
 
Обавештење о измени уговора.doc .pdf
  Деловодни број: 404-44-1342/2018-III1-25   
 Датум пријема: 02.09.2020. године, објаве: 03.09.2020. године   
     

Конкурсна документација - Услуге дезинсекције на територији града Лознице.doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.docx .pdf
 Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-4   
 ЈН број: 47/2018   
 Датум пријема: 19.09.2018. године, објаве: 24.09.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-8   
 Датум пријема и објаве: 25.09.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-47-1399/2018-III1-10   
 Датум пријема и објаве: 01.10.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка опреме и наставак радова на изградњи Система за узбуњивање града Лознице
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-1   
 ЈН број: 48/2018   
 Датум пријема и објаве: 17.09.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације .docx .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-5   
 Датум пријема: 15.10.2018. године, објаве: 16.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 01.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-48-1404/2018-III1-9   
 Датум пријема: 15.11.2018. године, објаве: 16.11.2018. године   
     
Конкурсна документација - Економско оснаживање породица избеглица на њиховој територији кроз доходовне активности
.doc
  
 Позив за достављање понуда
.doc
  
 Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-1
   
 ЈН број: 50/2018
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-50-1435/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка материјала за интерно расељена лица док су у расељеништву .doc
  
 Позив за достављање понуда
.doc
  
 Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-1
   
 ЈН број: 51/2018
   
 Датум пријема и објаве: 02.10.2018. године
   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-7   
 Датум пријема и објаве: 19.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-51-1438/2018-III1-9   
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе градске управе Лозница
.doc
  
 Позив за достављање понуда .doc  
 Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 49/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.10.2018. године   
 
Измене и допуне конкурсне документације.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-5   
 
Обавештење о продужетку рока.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-6   
 Датум пријема и објаве: 08.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 29.10.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-49-1426/2018-IIIı-12   
 Датум пријема и објаве: 06.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински материјал за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 52/2018   
 Датум пријема и објаве: 16.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-7    
 Датум пријема и објаве: 05.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Деловодни број: 404-52-1504/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Грађевински материјал намењен побољшању услова становања избеглица.doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 53/2018   
 Датум пријема и објаве: 17.10.2018. године   
 
Одлука о додели уговора  .pdf
  Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-7    
 Датум пријема: 05.11.2018. године, објаве: 06.11.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-53-1506/2018-IIIı-9    
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године   
     

Конкурсна документација - Партерно уређење у улици Железничка у Лозници
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-1    
 ЈН број: 54/2018   
 Датум пријема: 29.11.2018. године, објаве: 30.11.2018. године   
 
Одлука о додели уговора.docx  
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-6    
 Датум пријема и објаве: 11.12.2018. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı-9    
 
Одлука о измени уговора
.docx  
  Деловодни број: 404-54-1718/2018-IIIı    
 Датум пријема и објаве: 31.12.2018. године   
     

Конкурсна документација - Доградња потисног фекалног колектора у Лозници
.doc .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 55/2018   
 Датум пријема: 12.12.2018. године, објаве: 13.12.2018. године   
 
Одговор на постављена питања.doc .pdf
 
Одговор на постављена питања.doc .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-5   
 Датум пријема и објаве: 03.01.2019. године 
  
 
Одлука о додели уговора.docx .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 01.02.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Деловодни број: 404-55-1765/2018-IIIı-10   
 Датум пријема и објаве: 22.02.2019. године   
     

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (Унутрашњи простор)
.docx .pdf
 Позив за подношење понуда.docx .pdf
 Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-4    
 ЈН број: 57/2018   
 Датум пријема и објаве: 27.12.2018. године   
 
Одлука о додели уговора - Партије 1, 2 и 4
  .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-7   
 
Одлука о обустави поступка - Партије 3, 5 и 6
  .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-8   
 Датум пријема и објаве: 14.01.2019. године   
 
Обавештење о закљученом уговору - Партије 1, 2 и 4.doc .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-9   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
 
Одлука о обустави поступка - Партије 3, 5 и 6.doc .pdf
  Деловодни број: 404-57-1822/2018-IIIı-13   
 Датум пријема и објаве: 28.01.2019. године   
     
     
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...