Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2017. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
  Назив документа
 Тип документа

 Обавештење о покретању поступка - Набавка грађевинског материјала
 .doc
 .pdf
  Упутство за понуђаче за доделу уговора о набавци грађевинског материјала .docx
 .pdf
  Образац 1 - Образац понуде .doc .pdf
  Образац 2 - Изјава понуђача
 .docx .pdf
  Образац 3 - Тендерска гаранција за озбиљност понуде
 .docx .pdf
  Гаранција банке за добро извршење посла .docx .pdf
  Општи услови уговора
 .docx .pdf
  Образац испуњености услова
 .docx .pdf
  Пројектни задатак за грађевински материјала
 .docx .pdf
  Уговорни споразум о испоруци добара грађевинског материјала .docx .pdf
  Анекс 1 - Технички захтеви и стандарди
 .xls  
  Анекс 2 - Структура и количина за материјал
 .xls
  
 Датум: 12.01.2017. године
    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 13.02.2017. године    
      

Конкурсна документација - Електрична енергија за уличну расвету
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
 .docx .pdf
 ЈН број: 01/2017     
 Датум: 19.01.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 14.02.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 17.02.2017. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 24.02.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 28.03.2017. године    
 Одлука о измени уговора
   .pdf
 Датум: 12.09.2017. године    
 Одлука о измени уговора   .pdf
 Датум: 12.09.2017. године    
 Одлука о измени уговора   .pdf
 Датум: 10.11.2017. године    
      

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање јавне расвете и монтажа и демонтажа декоративне новогодишње расвете на територији града Лознице  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 02/2017    
 Датум: 23.01.2017. године    
 Одлука о додели уговора
 .doc .pdf
 Датум: 02.02.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору
 .doc .pdf
 Датум: 08.02.2017. године    
      

Конкурсна документација - Радови на одржавању локалних некатегорисаних путева на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 03/2017    
 Датум: 27.01.2017. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 13.03.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 16.03.2017. године    
 Одлука о измени уговора
   .pdf
 Датум: 26.09.2017. године    
      

Конкурсна документација - Реконструкција просторија Туристичке организације Лозница
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 04/2017    
 Датум: 03.02.2017. године    
 Одговори на питања
 .doc .pdf
 Датум: 06.02.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 08.02.2017. године    
 Одговори на питања
 .doc .pdf
 Обавештење о продужењу рока
 .doc .pdf
 Датум: 09.02.2017. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 27.02.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 13.03.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 05/2017    
 Датум: 12.02.2017. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 20.03.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 08.05.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 06/2017    
 Датум: 17.02.2017. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 01.03.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 16.03.2017. године    
      

Позив за достављање понуда - уклањање надгробног споменика .doc .pdf
 Датум: 21.02.2017. године    
      

Конкурсна документација - Услуге дезинсекције на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 08/2017    
 Датум: 17.03.2017. године    
 
Измене и допуне конкурсне документације
 .doc
  
 Датум: 30.03.2017. године
    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 24.04.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 11.05.2017. године    
 Одлука о измени уговора
   .pdf
 Датум: 19.12.2017. године    
      

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 09/2017    
 Датум: 28.03.2017. године    
 Одлука о додели уговора
 .doc
  
 Датум: 10.04.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 20.04.2017. године    
      

Конкурсна документација - Услуге информисања са услугом телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице и остале медијске услуге
 .doc  
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 07/2017    
 Датум: 28.03.2017. године    
 Потврда за референце  .doc
  
 Датум: 29.03.2017. године
    
 Одлука о додели уговора
 .doc
  
 Датум: 07.04.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 18.04.2017. године    
      
 –Конкурсна документација - Закуп билборда на територији града Лознице
 .doc
  
 Позив за достављање понуда .doc  
 ЈН број: 10/2017
    
 Датум: 29.03.2017. године
    
 Одлука о додели уговора
 .doc
  
 Датум: 10.04.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 12.04.2017. године    
      

Конкурсна документација - Дератизација на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 11/2017    
 Датум: 07.04.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 28.04.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 10.05.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 25.05.2017. године    
      

Конкурсна документација - Извођење радова на реализацији пројекта Главни пројекат спољњег уређења парцела Центра за рекреативну наставу у Тршићу
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 12/2017    
 Датум: 12.04.2017. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 17.05.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору
   .pdf
 Датум: 19.05.2017. године
    
      

Конкурсна документација - Јавна набавка радова на текућем и капиталном одржавању објеката основних и средњих школа на територији града Лознице за 2017. годину
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 13/2017    
 Датум: 03.05.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
 .doc .pdf
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 10.05.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Обавештење о продужењу рока .doc .pdf
 Датум: 30.05.2017. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 27.06.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 19.07.2017. године    
      

Конкурсна документација - Реконструкција просторија Туристичке организације града Лознице - II фаза  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 14/2017    
 Датум: 05.05.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 16.05.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 25.05.2017. године    
 ЈН број: 15/2017    

Конкурсна документација - Одржавање информационог система за локалну пореску администрацију број 404-15-78/2017-III1-4
 .docx .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
 .docx .pdf
      
 Датум: 08.05.2017. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 17.05.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 29.05.2017. године    
      

Конкурсна документација - Контрола сузбијања комараца на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 16/2017    
 Датум: 11.05.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 23.05.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору
 .doc
  
 Датум: 05.06.2017. године    
      

Конкурсна документација - Радови на изградњи хидротехничке инфраструктуре у улицама Планирана V, Планирана VII и Планирана VIII на Лагатору
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 17/2017    
 Датум: 12.05.2017. године    
 Одговори на питања
 .doc
  
 Одговори на питања 2
 .doc
  
 Датум: 08.06.2017. године
    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 01.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 13.07.2017. године    
      

Конкурсна документација - Услуге информисања
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 19/2017    
 Датум: 01.06.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације 
 .doc
  
 Датум: 08.06.2017. године
    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 05.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 10.07.2017. године    
      

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији улице "Карађорђева" у Лозници
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 18/2017    
 Датум: 02.06.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
 .doc .pdf
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 23.06.2017. године    
 Обавештење о продужетку рока за достављање понуда  .doc
  
 Одговори на питања
 .doc
  
 Датум: 29.06.2017. године    
 Измена и допуна конкурсне документације II
 .doc
  
 Одговори на питања .doc
  
 Датум: 30.06.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 13.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 01.08.2017. године    
 Одлука о измени уговора   .pdf
 Датум: 18.04.2018. године    
 
Одлука о измени уговора   .pdf
  Деловодни број: 404-18-837/2017-III1-30    
  Датум пријема и објаве: 17.10.2018. године    
      
Конкурсна документација - Набавка против градних ракета
 .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуде
 .doc
 .pdf
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 ЈН број: 20/2017
    
 Датум: 13.06.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 06.07.2017. године    
      
Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање јавне расвете и монтажа и демонтажа декоративне новогодишње расвете- II  фаза на територији града Лозница .doc .pdf
 Позив за достављање понуде .doc
 .pdf
 ЈН број: 21/2017    
 

Датум: 20.06.2017. године

    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 30.6.2017. године
    
 Обавештење о закљученом уговору
 .doc  
 Датум: 3.7.2017. године    
      
Конкурсна документација - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације .docx
 .pdf
 Позив за достављање понуде .docx
 .pdf
 ЈН број: 22/2017    
 Датум: 21.06.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 04.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 18.07.2017. године    
      
Конкурсна документација - Унутрашње уређење Центра за рекреативну наставу у Тршићу
 .doc
 .pdf
 Спецификација - цртежи
   .pdf
 Позив за достављање понуде .doc .pdf
 ЈН број: 23/2017    
 Датум: 21.06.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Датум: 06.07.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 10.07.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Датум: 11.07.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 13.07.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 19.07.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 20.07.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 01.08.2017. године    
 Одлука о обустави поступка - партија 3
   .pdf
 Датум: 01.08.2017. године    
 Одлука о измени уговора - партија 1 - намештај
 .docx .pdf
 Обавештење о закљученом уговору - партија 1 - намештај и партија 2 - електронска пошта
 .doc .pdf
 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача - партија 4 - технолошка опрема кухиње и перионице .doc .pdf
 Датум: 16.08.2017. године    
 Одлука о обустави поступка - партија 4   .pdf
 Датум: 16.11.2017. године    
 Обавештење о обустави поступка - партија 4 .doc .pdf
 Датум: 16.11.2017. године    
 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача - партија 4 - технолошка опрема кухиње и перионице .doc .pdf
 Датум: 28.11.2017. године    
      
 –Измена и допуна конкурсне документације
 .doc
 .pdf
 Одговори на питања
   .pdf
 ЈН број: 18/2017    
 Датум: 23.06.2017. године    
      

Конкурсна документација - Хибридна пошта
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 24/2017    
 Датум: 04.07.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 18.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 07.08.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и Трешањска у Лозници) .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 25/2017    
 Датум: 07.07.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 03.08.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 28.08.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 12.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Радови на гасификацији Вишенаменског центра у Тршићу .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 26/2017    
 Датум: 17.07.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 28.07.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 01.08.2017. године    
      

Конкурсна документација - Реконструкција улице Булевар Доситеја Обрадовића од улице Слободана Пенезића до улице Владислава Броњевског
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 28/2017    
 Датум: 31.07.2017. године    
 Питања и одговори
 .doc .pdf
 Датум: 07.08.2017. године    
 Одлука о обустави поступка
   .pdf
 Датум: 06.09.2017. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 11.09.2017. године    
      

Конкурсна документација - Унутрашње уређење Центра за рекреативну наставу у Тршићу за партију 3 - текстил .docx .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
 .docx .pdf
 ЈН број: 29/2017    
 Датум: 01.08.2017. године    
 Обавештење о обустави поступка
 .doc .pdf
 Датум: 02.08.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 09.08.2017. године    
      

Конкурсна документација - набавка горива за потребе ГУ Лозница .doc .pdf
 
Позив за достављање понуда  .docx .pdf
 ЈН број: 30/2017    
 Датум: 17.08.2017. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 24.08.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 06.09.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc  
 Датум: 18.10.2017. године    
      

Позив за достављање понуда - Уклањање надгробног споменика у Текеришу
 .doc .pdf
 Датум: 01.09.2017. године    
      

Конкурсна документација - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 32/2017    
 Датум: 04.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 06.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc  
 Датум: 19.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Машине, алати, опрема, пољопривредна механизација и пластеници за систем за наводњавање интерно расељена лица - економско оснаживање на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc
 .pdf
 ЈН број: 34/2017    
 Датум: 12.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 04.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 11.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Санитарије за купатило са плочицама, грађевински материјал - разни, столарија и материјал за израду фасаде са бојама за породице интерно расељених лица на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 35/2017    
 Датум: 12.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 03.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 11.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Санитарије за купатило са плочицама, грађевински материјал - разни, столарија и материјал за израду фасаде са бојама за избегла лица на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 36/2017    
 Датум: 12.09.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Датум: 14.09.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Обавештење о продужетка рока
 .doc .pdf
 Датум: 19.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 05.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 12.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 33/2017    
 Датум: 13.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора набавка канцеларијског материјала за партивје 1, 2, 4 и 6
   .pdf
 Одлука о обустави поступка јавне набавке за партију 3 - коверте, фасцикле и партију 5 - остали материјал, фломастери, оловке
   .pdf
 Датум: 06.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору - партија 6
 .doc .pdf
 Датум: 23.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору - партије 1,2 и 4
 .doc .pdf
 Датум: 25.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2017/2018
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 37/2017    
 Датум: 22.09.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
 .doc .pdf
 Одговори на постављена питања
   .pdf
 Датум: 13.10.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 01.11.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.11.2017. године    
 Одлука о измени уговора   .pdf
 Датум: 06.12.2017. године    
      

Конкурсна документација - Минирање камена
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 38/2017    
 Датум: 29.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 12.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 25.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - Дробљење камена
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 39/2017    
 Датум: 29.09.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 13.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc  
 Датум: 19.10.2017. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за партије 3 и 5
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 40/2017    
 Датум: 11.10.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 30.10.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 08.11.2017. године    
      

Конкурсна документација - Набавка огрева за грејну сезону 2017/2018 за основно образовање за партије 2-дрва и 3-пелет
 .docx .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
 .docx .pdf
 ЈН број: 41/2017    
 Датум: 02.11.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 07.11.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 27.11.2017. године    
      

Конкурсна документација - Поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на "Пакету А" и "Пакатеу Б" лимија на територији града Лознице
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 Концесија број: К5/2017    
 Датум: 15.12.2017. године    
      
Конкурсна документација - за јавну набавку услуга - Израда пројектно – техничке документације за калцификацију земљишта на подручју града Лознице ЈН број 404-42-2090/2017-IIIı-4 .docx
  
  Позив за достављање понуда .docx
  
 ЈНМВ 42/2017    
 Датум: 18.12.2017. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 27.12.2017. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 29.12.2017. године    
      

Конкурсна документација за јавну - Набавка Табли са називом улица .doc  
 Позив за достављање понуда .docx
  
 ЈНМВ 43/2017
    
 Датум: 15.12.2017. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
 .doc .pdf
 Обавештење о продужењу рока
 .doc .pdf
 Датум: 19.12.2017. године    
 Одговори на постављена питања  .doc .pdf
 Датум: 21.12.2017. године    
 Одлука о обустави поступка
   .pdf
 Датум: 29.12.2017. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 03.01.2018. године    
      
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...