Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2016. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
 Назив документа
 Тип документа

Конкурсна документација - услуге информисања
 .doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
 .doc .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 05.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 22.02.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору
 .doc .pdf
 Датум: 04.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - електрична енергија
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 2/2016    
 Датум: 08.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 22.02.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - електрична енергија .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 12.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 23.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи - Дом здравља Др. Миленко Марин
   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 19.02.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 26.02.2016. године    
 Одлука о обустави поступка
 .doc .pdf
 Датум: 08.03.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 21.03.2016. године
    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде Дома здравља "др. Миленко Марин" - објекат поликлинике у Лозници
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 2/2016    
 Датум: 23.02.2016. године    
 Одговори на питања
 .doc .pdf
 Датум: 26.02.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 10.03.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 21.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - закуп добара - билборда на територији града Лознице  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 3/2016    
 Датум: 25.02.2016. године    
 Одлука о додели уговора
   .pdf
 Датум: 10.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 23.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка штампаних дневних и недељних и периодичних издања
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 4/2016    
 Датум: 29.02.2016. године    
 Измене и допуне конкурсне документације .doc .pdf
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 11.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 14.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - одржавање софтвера за Локалну пореску администрацију
 .docx .pdf
 Обавештење о покретању поступка
 .doc .pdf
 ЈН број: 5/2016    
 Датум: 18.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 25.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 30.03.2016. године    
      

Конкурсна документација - дезинсекција на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 6/2016    
 Датум: 22.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 27.04.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 09.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - реконструкција дома Месне заједнице Крајишници
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 24.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 13.04.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи - Дом здравља Др. Миленко Марин   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 1/2016-ОП    
 Датум: 25.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
    »  Прилог   .pdf
 Датум: 29.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 05.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 11.04.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на санацији зграде Дома здравља "др. Миленко Марин" - објекат поликлинике у Лозници .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 2/2016-ОП    
 Датум: 25.03.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
    »  Прилог   .pdf
 Датум: 29.03.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 11.04.2016. године    
 Обавештење о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - дератизација на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 7/2016    
 Датум: 29.03.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 09.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - услуге информисања са услугом телевизијског преноса седница скупштине града Лознице и остале медијске услуге
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 8/2016    
 Датум: 01.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 14.04.2016. године    
      

Конкурсна документација - Контрола сузбијања комараца на територији града Лознице
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда    
 ЈН број: 9/2016    
 Датум: 26.04.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 12.05.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору   .pdf
 Датум: 30.05.2016. године    
      

Конкурсна документација - реконструкција друмског моста преко реке - Корените
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 3/2016    
 Датум: 24.05.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
 Датум: 07.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево, Града Лознице
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 4/2016    
 Датум: 03.06.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 10.06.2016. године    
 Обавештење о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 23.06.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 23.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка противградних ракета
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 1/2016    
 Датум: 03.06.2016. године    
 Одлука о додели уговора   .pdf
  Датум: 16.06.2016. године  
  
      

Конкурсна документација - Радови на санацији водоводне мреже Пасковац - Зајача - I фаза    .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 5/2016    
 Датум: 10.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
  Датум: 16.06.2016. године    
 Одлука о обустави поступка   .pdf
 Датум: 24.06.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији зграде амбуланте у Драгинцу, Дома здравља "Др. Миленко Марин"
   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 6/2016    
 Датум: 30.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији зграде амбуланте у Текеришу, Дома здравља "Др. Миленко Марин"   .pdf
 Позив за достављање понуда   .pdf
 ЈН број: 7/2016    
 Датум: 30.06.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 07.07.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 8/2016    
 Датум: 04.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - Радови на санацији водоводне мреже Пасковац - Зајача, I фаза
   .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 9/2016    
 Датум: 04.07.2016. године    
 Одговори на питања   .pdf
 Датум: 08.07.2016. године    
      

Конкурсна документација - адаптација скупштинске сале у згради Градске управе града Лозница .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 11/2016    
 Датум: 27.07.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 09.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - Услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке за потребе Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Лозница  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 10/2016    
 Датум: 01.08.2016. године    
 Обавештење о продужењу рока
 .doc .pdf
 Датум: 04.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 04.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 19.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 12/2016    
 Датум: 08.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 08.08.2016. године    
 Измене конкурсне документације
 .docx .pdf
 Датум: 08.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 11.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 31.08.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 31.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка горива за потребе ГУ путем кредитне картице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 13/2016    
 Датум: 11.08.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 17.08.2016. године    
 Обавештење о продужењу рока .doc .pdf
 Датум: 17.08.2016. године    
      

Конкурсна документација - ревитализација и насипање атарских путева
 .docx .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 14/2016    
 Датум: 26.08.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 28.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за партију 1 - папир за потребе ГУ Лозница  .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 30/2016    
 Датум: 07.09.2016. године    
 Одлука о обустави поступка .doc .pdf
 Датум: 19.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка огрева за грејну сезону 2016/2017
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 31/2016    
 Датум: 07.09.2016. године    
      

Конкурсна документација - радови на изградњи "Трим стазе"
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 32/2016    
 Датум: 22.09.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 26.09.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 03.10.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала за партију 1 - папир за потребе ГУ Лозница - поновљен поступак
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 33/2016    
 Датум: 29.09.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 14.10.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 25.10.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја - сеоска домаћинства
   .rar
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 21.12.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 18.01.2017. године    
      

Конкурсна документација - Куповина фотокопир апарата за потребе Градске управе
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .docx .pdf
 ЈН број: 38/2016    
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одговори на питања .doc .pdf
 Датум: 22.11.2016. године    
 Одлука о додели уговора .doc .pdf
 Датум: 29.11.2016. године    
 Обавештење о закљученом уговору .doc .pdf
 Датум: 08.12.2016. године    
      

Конкурсна документација - набавка машина, алата, опреме и пољопривредне механизације за потребе интерно расељених лица на територији града Лознице
 .doc .pdf
 Позив за достављање понуда .doc .pdf
 ЈН број: 39/2016    
 Датум: 07.12.2016. године    
 Одлука о додели уговора
 .doc .pdf
 Датум: 19.12.2016. године
  
  
      

Одлука о додели уговора - Набавка 22 пакета грађевинског материјала
 .doc .pdf
 ЈН број: 37/2016    
 Датум: 18.04.2017. године    
      
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...