Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2014. година - Јавне набавке


 –  Јавна набавка - текуће поправке и одржавање зграде Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

 –  Јавна набавка - набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Рециклажа тонера, набавка резервних делова за фотокопире, скенере и штампаче, рачунарска и друге административне опреме и услуге сервисирања штампача, фотокопира и скенера за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Набавка горива за путничка и комби возила (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)
    –  Измене и допуне (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (
.pdf)
    –  Измене и допуне - продужење рока
(.pdf)
------
–  Јавна набавка - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ГУ (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Услуга исхране војника ангажованих на експлоатацији понтонског моста на реци Јадар у Драгинцу (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ Коренита (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ Горња Сипуља (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда
(.pdf)

------

–  Јавна набавка - Одржавање аутомобила и набавка резервних делова обликован по партијама - поновљени поступак (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда
- поновљени поступак (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Набавка добара за потребе бифеа Градске управе града Лозница (.pdf)

    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

–  Јавна набавка - Набавка огревног дрвета за грејну сезону 2014/15 (.pdf)
    –  Обавештење о покретању поступка
(.pdf)

------
–  Јавна набавка - Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - наставак радова - II фаза (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Одржавање аутомобила и набавка резервних делова обликован по партијама (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Набавка ризле МЗ Брњац (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка- Контрола интегралног сутбијања комараца на територији града Лознице (.pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка- Канцеларијски материјал - поновљени поступак (.doc)
    
–  Позив за достављање понуда (.doc)

-----
–  Јавна набавка - Услуга предштампе, израда коверата са повратницом, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на I страни повратнице и коверте за потребе Одељења локалне пореске администрације ГУ Лозница (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању пута у МЗ Горња Ковиљача (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

–  Јавна набавка - Услуге дезинсекције на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Обавештење о покретању преговарачког поступка (.pdf)
    –  Измене и допуне  - 18.07.2014. године
(.pdf)
    –  Одлука о додели уговора  - 28.07.2014. године (.pdf)

-----


–  Јавна набавка - Набавка огрева за грејну сезону 2014/15 (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Питања и одговори - 25.07.2014. године
(.pdf)
    –  Питања и одговори - 01.08.2014. године (.pdf)
-----
–  Јавна набавка - Канцеларијског материјала за потребе Градске Управе Лозница - поновљени поступак (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

-----
–  Јавна набавка - Радови на ревитализацији атарских путева у граду Лозница (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Набавка кошница - Фонд за развој града Лознице (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------

–  Јавна набавка - Извођење радова на изградњи паркинга у МЗ Драгинац - I фаза (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Противградних ракета (.pdf)

    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Канцеларијског материјала за потребе Градске Управе Лозница (.doc)
    – 
Позив за достављање понуда (.doc)
    –  Обавештење о продужењу рока (.pdf)
    –  Измене и допуне (.pdf)
    –  Питање и одговор (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Осигурања возила,запослених радника и имовине (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

------
–  Јавна набавка - Извођење радова на насипању путева у МЗ "Подриње" Лозничко Поље (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
    –  Обавештење о продужењу рока (.pdf)

----
–  Јавна набавка - набавка кошница - Фонд за развој (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----


  Јавна набавка - Услуга дератизације на територији града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        – 
Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
        –  Обавештење о продужењу рока (.pdf) -----

  Јавна набавка - набавка ризле у МЗ Јаребице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - Извођење радова на одржавању некатегорисаних путева у МЗ Рибарице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----

  Јавна набавка - Извођење радова на рударском путу у МЗ Зајача (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)
-----

  Јавна набавка - Извођење радова на изградњи коловоѕне конструкције ул. Старине Новака (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - набавка кошница - Фонд за развој града (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)
-----


–  Јавна набавка - системска дезинсекција на територији града Лознице (.pdf.)        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Питања и одговори (.pdf)
-----

  Јавна набавка - услуге телевизијског преноса седница скупштине града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----

  Јавна набавка - услуге медијског информисања (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - рачунари и рачунарска опрема (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
-----


  Јавна набавка - санитарија и грађевинског материјала (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Измене и допуне (.pdf)

-----
  Јавна набавка закуп добара - билборда на територији града Лознице (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

  Јавна набавка недељног листа (Лозничке новости) и закупа стране за оглас (.pdf)
        –  Позив за достављање понуда (.pdf)

-----

  Набавка опреме  за „фитнес парк" на отвореном у МЗ НОВО НАСЕЉЕ (.pdf)
        –  Одговор на питање - 12.02.2014. године (.pdf)

-----
–  Јавна набавка мале вредности - елкектрична енергија (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
        –  Одговор на питање - 12.02.2014. године (.pdf)

-----
–  Позив за достављање понуда за пружање услуга Продукције кроз видео материјала

    – 
Тема: Развој пољопривреде на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Тема: Документарни филм - 100 година од Првог светског рата (.pdf)

-----

–  Јавна набавка добара - садница (малине и шљиве) за потребе Фонда за развој
града Лозница (.pdf)

-----
–  Набавка радова за израду инсталације централног грејања у згради основне школе у Доњем Добрићу
(.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Питања и одговори 
(.pdf)
-----
–  Набавка рекламног материјала за нову годину (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење радова на ојачању конструкције тротоара у улици Жикице Јовановића - МЗ Георгије Јакшић
(.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење радова на изградњи коловозне конструкције улице Војводе Путника - МЗ Бања Ковиљача (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
-----
–  Извођење молерско фарбарских радова МЗ
Бањи Ковиљачи (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----

–  Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић” у Бањи Ковиљачи (.pdf)
    – 
Обавештење за достављање понуда (.pdf)
    –  22.11.2013.  Измене и допуне конкурсне докуменатције
(.pdf)
----

–  Набавка извођења радова - Извођење радова на ојачању коловозне конструкције МЗ Тршић (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
----

–  Набавка машина, алата, опреме и пластеника за потребе економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице (.pdf)
    – 
Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  15.11.2013.   Појашњење конкурсне документације (.pdf)
----
–  И
зрада атестне документације и извођење радова за прикључни топловод фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
---
–  Извођење радова на ојачању коловозне конструкције - МЗ Георгије Јакшић (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
---
–  Набавка горива за путничка и комби возила (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Набавка услуге штампања за потребе Градске управе (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

–  Набавка машина, алата, опреме и пластеника за потребе економског оснаживања избеглих лица на територији града Лознице (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)

–  Набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (.pdf)
    –  Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Радови на чишћењу и одржавању уређених и неуређих водотока II реда у циљу одбрана од поплава на териоторији града Лознице за 2013. годину (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације (.pdf)

–  Рециклажа тонера, набавка резервних делова за фотокопире скенере и штампаче, рачунарска и друге административне опреме и услуге сервисирања штампача, фотокопира и скенера за потребе Градске управе - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Набавка средстава за одржавање хигијене за потеребе Градске управе - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Набавка добара за потребе Градског бифеа - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Извођење радова - насипање путева МЗ Руњани - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Извођење радова - насипање путева МЗ Текериш - конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)

–  Опрема за омладински центар конкурсна документација (.pdf)
    – Позив за достављање понуда (.doc)
 
–  Набавка службеног аутомобила за потребе Градске управе Лозница (.pdf)
    –  Позив за доношење понуда (.pdf)
 
–  Радови на ревитализацији атарских путева у граду Лозница (.pdf)
    –  Позив за подношење понуда (.pdf)
    –  Измене и допуне конкурсне документације ( .doc)
 
–  Услуге Консалтинга на развоју и успостављању ISO стандарда (.doc или .pdf)
    –  Позив за увођење стандарда (.doc или .pdf)
    –  Одговори на постављена питања (.doc или .pdf)


–  Набавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе Лозница (.doc)
    – Позив за достављање понуда (.doc)
 

–  Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница (.doc)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)
     –  Пирања и договори (.doc)


–  Извођење завршних радова на изградњи фискултурне сале у ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи (.doc или .pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)
     –  Измене и допуне конкурсне документације (.doc или .pdf)
     –  Питања и одговори (.doc)
     –  Измене и допуне конкурсне документације broj 2 од 07.06.2013 (.doc)
     –  Измене и допуне Конкурсне документације13.06.2013 (.doc)
     –  Питања и одговори 2 (.doc)
 
    
–  Набавка поклона за културне манифестације које организује град Лозница (.pdf)
     –  Позив за достављање понуда (.doc)
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...