Одштампај
10 хиљада људи добија посао

Десет хиљада људи ће ове године добити посао захваљујући реализацији Програма за кредитирање почетника у бизнису Министарства економије и регионалног развоја, у сарадњи са Републичком агенцији за разој МСПП и Фондом за развој. У два круга, у 2009. години, укупно је одобрено близу 3 хиљаде "start up" кредита у вредности од 4,1 милијарду динара колико је издвојено у буџету Србије за ову врсту подршке предузетницима.
            На седници Управног одобра Фонда за развој, у другом кругу, из средстава кредитне линије "start up", за покретање сопственог бизниса, одобрено је 1.763 кредита у износу од 2,5 милијарде динара, на основу којих ће се отворити око 5.400 нових радних места. Овим се уједно и завршава програм кредитирања младих почетника у 2009. години.
            У другом кругу предузетницима је одобрено 1.245 кредита, док је правним лицима одобрено 518 кредита. Највише захтева за кредите предузетницима одобрено је за отварање занатских радњи, док је највише захтева за кредите за правна лица одобрено за производњу прехрамбених производа. Остали захтеви односе се на отварање фирми за прераду метала и металних производа, хемијских, текстилних производа, производа од дрвета, туризам, образовање, производњу машина, електричних и оптичких уређаја, и друго.
            Најнижи износ кредита за почетнике без хипотеке је 500 хиљада динара, а највиши 1,3 милиона динара. Кредити су одобрени на период од пет година, са периодом почека од годину дана, каматном стопом од 1 одсто годишње.
            Због изузетно великог интересовања младих за покретање сопственог бизниса, предвиђена средства за 2009. годину су у целости утрошена, а захтеви свих заинтересованих за „start up" кредите биће разматрани од наредне године.
            У 2009. години, млади до 25 година старости конкурисали су и добили 722 кредита, док је 1.136 младих од 26 до 40 година старости добило кредит за покретање сопственог посла.
            У Мачванско-колубарском региону у другом кругу одобрено је 143 кредита, у износу од 205.800.000,00 динара, у којима ће бити запослено 379 радника. Од тога, у Лозници  је одобрено 24 кредита, вредности 35.700.000,00 динара и ствара  се могућност за отварање 60 нових радних места.