Одштампај
Информатор о раду органа града Лозница

Информатори о раду органа јавне власти сачињени су у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС" број 10/22 од 28.01.2022. године) које је ступило на снагу 05.02.2022. године.


Одговорна лица за приступ информацијама од јавног значаја:

1.Јован МиладиновићОдељење за привреду и локални економски развој 
2.Драгана ПетровићОдељење за рад органа града, информационе и заједничке послове - Одсек за послове кабинета градоначелника 

--------------

Увид у информаторе можете остварити у:


Градској управи града Лозница,
 улица Карађорђева 2., 15300 Лозница, од 07.00 до 15 часова, радним даном.

Информатор о раду Градске управе града Лозница

Информатор о раду Скупштине града Лозница

Информатор о раду Градоначелника града Лозница

Информатор о раду Градског већа града Лозница