Одштампај
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024 - 2030. ГОДИНЕ

Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко - српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији" који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.


ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ
  

Решење о именовању радних тела за израду Плана развоја града Лознице за период од 2024-2030. године
  

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
  

Позивно писмо за учешће у партнерском форуму (.pdf)
  
  
АНКЕТЕ:
 АНКЕТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА У ПЛАНИРАЊУ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
 https://forms.gle/rY6DGhecNLG7vVAs9
  
 АНКЕТА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ
 https://forms.gle/YbmSCJ4hKE8mXx9Z6
  
 АНКЕТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
 https://forms.gle/J9YqW6CHhsZuvBoA6
  
 АНКЕТА ЗА ГРАЂАНЕ
 https://forms.gle/RDyT5pzJ4tBbs6Z49