Одштампај
ПДР блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, Реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници


Текстуални део

Текстуални део - ПДР блока између улица Болничка, Др. Марина, Војводе Путника, Вере Благојевић, Реке Штире и Трга Вука Караџића у Лозници
  
.pdf
      
Графички део
Извод из ПГР за насељено место Лозница
  .pdf
Обухват плана .dwg
.pdf
Постојеће стање   .pdf
Власнички статус земљишта
  .pdf
План топлификације и гасификације
  .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Попречни профили  .pdf
План хидротехничке инфраструктуре  .pdf
 
Попречни профили
  .pdf
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
  .pdf
 
 Попречни профили са инфраструктуром
  .pdf
План намене површина са карактеристичним зонама и целинама   .pdf

План разграничења парцела са смерницама за спровођење
  .pdf