Одштампај
ПДР блока између улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део

Текстуални део - ПДР блока између улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници
   .pdf
      
Графички део

План ЕЕ и ТТ инфраструктуре   .pdf

План хидротехничке инфраструктуре   .pdf

Извод из ГП-а Лознице   .pdf

План површина јавне намене и План јавног и осталог земљишта
   .pdf

Постојеће стање - намена површина
   .pdf

Обухват плана .dwg
 |.pdf

План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf

План намене површина    .pdf

План препарцелације   .pdf

Синхрон план
   .pdf

План топлификације и гасификације   .pdf