Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке 2009.


Назив
Датум објавеСл. лист
Одлука о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна града Лозница за 2008. годину27.02.2009.
1-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације граничног прелаза Трбушница у Лозници
27.02.2009.
1-09
Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улицаи тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о задуживању Града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о давању сагласности на Програме пословања предузећа са територије Града Лозница за 2009. годину
27.02.2009.
1-09
Одлука о давању сагласности на Програме пословања установа са територије Града Лозница за 2009. годину
02.03.2009.
1-09
Одлука о грађевинском земљишту  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту07.04.2009. 3-09
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2009. годину 06.04.2009.3-09
Одлука о изменама и допунама одлуке о Јавном правобранилаштву
06.04.2009.
3-09
Одлука о јавним признањима Града Лозница
06.04.2009.3-09
Одлука о месним заједницама
06.04.2009.
3-09
Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница
06.04.2009.
3-09
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
06.04.2009.
3-09
Одлука о Плану детаљне регулације измене и допуне Регулационог плана „Стари Град” за к.п. 3892, 3893/1, 3893/2 и 3894 к.о. Лозница - град
06.04.2009.
3-09
Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града Лозница
06.04.2009.
3-09
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације фекалне канализације дела насеља у оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта „Зеленица” у Бањи Ковиљачи
06.04.2009.
3-09
Одлука о локалним административним таксама
30.09.2009.
6-09
             •  Тарифа локалних административних такси
30.06.2009.6-09
Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лозница
30.06.2009.
6-09
             •  Тарифа приходa Градске управе Лозница30.06.2009.
6-09
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређење и коришћење грађевинског земљишта града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о некатегорисаним путевима
30.06.2009.
6-09
Одлука о одржавању чистоће, јавних зелених површина и заштити комуналних објеката
30.06.2009.
6-09
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању
30.06.2009.6-09
Одлука о висини пореских основица
30.06.2009.
6-09
Одлука о завршном рачуну буџета Града Лозница за 2008. годину
30.06.2009.
6-09
Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници
01.07.2009.6-09
Одлука о јавним поракиралиштима01.07.2009.
6-09
Одлука о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Лозница
01.07.2009.
6-09
Одлука о повећању капитала ЈКП „Наш Дом” Лозница
01.07.2009.
6-09
Одлука о прихватању иницијативе за израду измене и допуне Генералног плана Лознице
01.07.2009.
6-09
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица на територији града Лозница за период од 2009. до 2013. године 23.09.2009.
7-09
             •  Локални акциони план за избегле и интерно расељене 23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне пословања КЈП „Наш Дом” Лозница за 2009. годину
23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана - Лозница” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Топлана - Лозница” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈП „Водовод и канализација” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” у Лозници23.09.2009.
7-09
Одлука о измени постојећег режима саобраћаја
23.09.2009.
7-09
Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница 23.09.2009.
7-09
Одлука о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала ЈКП „Топлана - Лозница” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала ЈП „Водовод и канализација” у Лозници23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала КЈП „Наш Дом” Лозница23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Лозница за 2009. годину
23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП за управљање грађевинским земљиштем „Град” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈСП „Лозница” Лозница за 2009. годину23.09.2009.7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за 2009. годину24.09.2009.
7-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница21.12.2009.
 
Одлукао потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
21.12.2009.
 
Одлукао потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница21.12.2009.
 
Одлука о Заштитнику грађана
21.12.2009.
 
Одлука о буџету града Лозница за 2010. годину21.12.2009.
 
Одлука о одређивању матичних подручја Града Лознице
21.12.2009.
 
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи21.12.2009.
 
Одлука о усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи
21.12.2009.
 
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о приступању Пројекту регионалног управљања отпадом
21.12.2009. 
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лозница
21.12.2009. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању 21.12.2009.
 
Одлука о изменама Одлуке одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
21.12.2009.
 
Одлука о усвајању Акционог плана за младе 2010. - 2014.
30.12.2009. 
             •  Акциони план за младе 2010. - 2014.
  
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације „Гробље” у Лозници
30.12.2009.
 
Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...