Почетна
ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

2015. година - Јавне набавке


* Нове јавне набавке налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
________
 Назив документа
Тип документа
+
Конкурсна документација - јавна набавка добара - електрична енергија
.doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 Датум: 05.02.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - јавна набавка - одржавање софтвера за локалну пореску администрацију
.docx .pdf
 Обавештење о покретању поступка
.doc  .pdf
 ЈН МВ број: 2/2015   
 Датум: 11.02.2015. године   
  Одлука о додели уговора.doc .pdf
  
Датум: 13.03.2015. године 
  
  Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - набавка штампаних дневних, недељних и периодичних издања.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Датум: 18.02.2015. године
   
  
Обавештење о закљученом уговору
.doc
 .pdf
  Датум: 06.03.2015. године   
      
+
Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина .doc .pdf
 Позив за достављање понуда
.docx .pdf
 Датум: 18.02.2015. године
   
  
Обавештење о обустави поступка
.doc .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
   Одговор на питање
.doc
  .pdf
   Датум: 18.03.2015. године    
      
+Конкурсна документација - закуп добара - билборда на територији града Лознице .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Датум: 20.02.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 23.03.2015. године   
      
+Конкурсна документација - стручне литературе за редовне потребе запослених у Градској управи града Лозница обликовану по партијама 404-8-292/2015-III1 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
.doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка
.doc .pdf
 ЈН број: 5/2015   
 Датум: 23.02.2015. године   
  Одлука о додели уговора.doc .pdf
  Датум: 13.03.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 26.03.2015. године   
      
+Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 Датум: 26.02.2015. године   
  
Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Датум: 12.03.2015. године   
      
Конкурсна документација - набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (обликована по партијама)
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 Датум: 26.02.2015. године   
  
Одговор на постављено питање
.docx .pdf
  Датум: 02.03.2015. године   
      
 +
Измене и допуне - Конкурсна документација - набавка ПВЦ столарије, санитарија и грађевинског материјала (обликована по партијама).doc .pdf
  Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
.docx .pdf
  Одговор на постављено питање.docx .pdf
  ЈН број: 7/2015   
  Датум: 05.03.2015. године   
  Одговор на постављено питање.docx .pdf
  Датум: 13.03.2015. године   
  Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
  Датум: 16.04.2015. године   
  Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
  Датум: 16.04.2015. године   
      
+Конкурсна документација - у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - изградња Центра за рекреативну наставу у Тршићу II фаза - додатни радови .doc .pdf
 Обавештење о покретању преговарачког поступка.doc .pdf
 ЈН број: 8/2015   
 Датум: 27.02.2015. године   
 
Одлука о додели Уговора - изградња Центра за рекреативну наставу у Тршићу II фаза - додатни радови.doc
 .pdf
  Датум: 06.03.2015. године   
 
Обавештење о закљученом уговору - Рекреативни центар Тршић - додатни радови
.doc .pdf
  Датум: 18.03.2015. године 
  
      
+
Конкурсна документација - набавка услуге информисања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 9/2015   
 Датум: 05.03.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка за партију 3
.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 05.05.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка штампаних дневних и периодичних издања
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 10/2015    
 Датум: 10.03.2015. године   
     
+
Предходно обавештење - Реконструкција улице Бакал Милосава
.doc .pdf
 Датум: 12.03.2015. године   
     
+
Предходно обавештење - Извођење радова на изградњи мултифункционалног центра у Тршићу - III фаза .doc
 .pdf
 Датум: 12.03.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - Услуге телевизијског преноса седница Скупштине града Лознице и остале медијске услуге .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН МВ број: 11/2015   
 Датум: 13.03.2015. године   
 Одлука о додели Уговора.doc .pdf
 Датум: 01.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина - поновљени поступак .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 12/2015   
 Датум: 13.03.2015. године   
 Одговор на постављено питање
.docx .pdf
 Датум: 18.03.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
     
+Конкурсна документација - реконструкција вртића "Лане"
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 14/2015   
 Датум: 26.03.2015. године   
 Одговор на постављено питање.docx .pdf
 Датум: 01.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум: 16.04.2015. године   
 Одлука о измени уговора
.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка бензина - горива за потребе Градске управе путем компанијске кредитне картице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 15/2015   
 Датум: 03.04.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка.doc .pdf
 Датум: 30.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - дезинсекција на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 16/2015   
 Датум: 03.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 01.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - дератизација на територији града Лознице.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 17/2015   
 Датум: 09.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc .pdf
 Датум: 21.05.2015. године   
 Одлука о изнеми уговора
.doc
  
 Датум: 23.10.2015. године
   
     
+Набавка финансијских услуга - Дугорочни кредити број 18/2015
.docx
  
 Позив за достављање понуда
.docx
  
 Статут Града
.doc
  
 Одлука о завршном рачуну 2013
  .pdf
 Одлука о кредитном задуживању
.doc
  
 Мишљење Министарства
  .pdf
 Одлука о буџету 2015
  .pdf
 Одлука о градској управи Града Лознице.doc
  
 Одлука о покретању поступка одлуке услуге кредита
.doc
  
 Одлука о завршном рачуну буџета града 2012  .pdf
 »
Одговори на постављено питање.doc .pdf
 »Пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета града Лознице
.docx .pdf
 »2011. консолидовани завршни
.rar
  
 »2012. консолидовани завршни.rar  
 »2013. консолидовани завршни.rar  
 »Закон о територијалној организацији Републике Србије
  .pdf
  Одговори на постављена питања
.doc .pdf
  Датум: 11.05.2015. године   
  Одлука о буџету града Лознице за 2014. годину
  .pdf
  Одговори на постављена питања и допуна конкурсне документације.doc .pdf
  Изјава
.xls
  
  Табела 1 остварење - извор 01
.xls  
  Табела 2 - 01
.xls  
  Табела 2 - 04
.xls  
  Табела 2 - 05-08
.xls  
  Табела 2 - 09-12
.xls  
  Табела 2 - 13-15
.xls  
  Табела 2а - коначна
.xls  
  Датум: 18.05.2015. године   
  Одговор на постављено питање.doc .pdf
  Одлука о ребалансу буџета 2015
.doc .pdf
  Датум: 21.05.2015. године   
  Одговори на постављена питања.doc .pdf
  Датум: 22.05.2015. године   
  Одлука о измени уговора.doc .pdf
  Датум: 31.12.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - рачунари и рачунарска опрема .doc  .pdf
 Позив за достављање понуда.docx  .pdf
 ЈН број: 13/2015   
 Датум: 27.04.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 22.05.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - контрола сузбијања комараца на територији града Лознице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 19/2015   
 Датум: 30.04.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка ПВЦ и дрвене столарије, санотарија (обликована по партијана)
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 20/2015   
 Датум: 05.05.2015. године   
 Обавештење о обустави поступка - партија 1
.doc .pdf
 Датум: 02.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 09.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка услуге информисања
.doc
 .pdf
 Позив за достављање понуда
.doc
 .pdf
 ЈН број: 21/2015
   
 Датум: 08.05.2015. године
   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 16.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - општи грађевински радови на годишњем одржавању Основних и Средњих школа на територији града Лознице за 2015. годину
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 2/2015    
 Датум: 15.05.2015. године    
 Измене и допуне конкурсне документације
.doc .pdf
 Датум: 02.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 13.07.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - поверавање обављања комуналне делатности превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету "Ц" линија на територији града Лознице
.doc .pdf
 Јавни позив
.doc .pdf
 ЈН број: К4/2015   
 Датум: 19.05.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 10.06.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 01.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.10.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - израда штампаног материјала са логом града .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 22/2015   
 Датум: 27.05.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 23.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - Фонд за равој града Лознице - набавка противградних ракета .doc .pdf
 Позив за подношење понуде
.docx .pdf
 ЈН МВ број: 1/2015   
 Датум: 01.06.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 05.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 19.06.2015. године   
     
+
Конкурсна документација - набавка добара репрезентативног рекламног и пропагандног материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 23/2015   
 Датум: 01.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - услуга исхране војника ангажоване на експлоатацији понтонског моста на реци Јадар у Драгинцу (услуге кетеринга) .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 24/2015   
 Датум: 04.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 18.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка санитарија и грађевинског материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 25/2015   
 Датум: 09.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 25.06.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка средстава за одржавање хигијене .doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 26/2015   
 Датум: 12.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Конкурсна документација - услуге предштампе, израда коверата са повратницом, персоналну штампу, машинско инсертовање, променљивих адресних података на страни повратнице и коверте за потребе Одељења локалне пореске администрације ГУ Лозница
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН МВ број: 27/2015   
 Датум: 23.06.2015. године   
 Одговор на постављена питања и измена конкурсне документације
.doc .pdf
 Датум: 26.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 29.07.2015. године   
     

Конкурсна документација - изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - наставак радова - III фаза
.doc  
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 28/2015   
 Датум: 24.06.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 24.07.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 02.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - радови на реконструкцији улице Бакал Милосава
  .pdf
 Позив за достављање понуда  .pdf
 ЈН број: 29/2015   
 Датум: 02.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 03.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 09.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања  .pdf
 Датум: 13.07.2015. године   
 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
.doc .pdf
 Датум: 16.07.2015. године   
 Закључак којим се одбацује захтев за заштиту права подносиоца захтева
.doc .pdf
 Датум: 22.07.2015. године   
 Измене и допуне конкурсне документације
.doc  
 Позив за достављање понуда
.doc .pdf
 Датум: 27.07.2015. године   
 Обавештење о продужењу рока
.doc .pdf
 Датум: 27.07.2015. године   
 Одговор на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 31.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 28.08.2015. године   
 Одлука о измени уговора
.doc .pdf
 Датум: 07.10.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 17.12.2015. године   
 Одлука о измени уговора.doc .pdf
 Датум: 22.01.2016. године   
     

Конкурсна документација - набавка бензина - горива за потребе Градске управе путем кредитне картице
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 30/2015   
 Датум: 16.07.2015. године   
 Обавештење о продужетку рока
.doc .pdf
 Датум: 24.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 19.08.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка огрева за грејну сезону 2015/2016
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 3/2015   
 Датум: 17.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 04.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка противградних ракета
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 2/2015   
 Датум: 24.07.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 17.08.2015. године   
     

Конкурсна документација - Ревитализација и насипање атарских путева.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 31/2015   
 Датум: 30.07.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 14.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 25.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Лозница
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 32/2015   
 Датум: 06.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 14.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Услуге осигурања моторних возила, запослених лица и имовине градске управе
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 33/2015   
 Датум: 11.08.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 14.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 08.09.2015. године   
     

Конкурсна документација - Набавка грађевинског материјала
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 34/2015   
 Датум: 12.08.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 05.10.2015. године   
     

Конкурсна документација - Извођење радова на аутоматизацији система за даљинско активирање сирена за узбуњивање
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда   
 ЈН број: 35/2015   
 Датум: 14.09.2015. године   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Датум: 02.10.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 12.10.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка добара - алата и машина.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 36/2015   
 Датум: 12.10.2015. године   
 Одлука о додели уговора
  .pdf
 Датум: 03.11.2015. године
   
 Обавештење о закљученом уговору
.doc
  
 Датум: 13.11.2015. године
   
     

Позив за достављање понуда за одржавање аутомобила типа "Фијат"
.doc
  
 Датум: 26.10.2015. године
   
     
Конкурсна документација - Реконструкција дома месне заједнице Крајишници, Лозница
.docx
  
 
Позив за достављање понуда
.docx
  
 ЈН број: 01/2015
   
 Датум: 13.11.2015. године
   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 24.11.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 04.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - грађевински материјал
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.doc .pdf
 ЈН број: 38/2015   
 Датум: 23.11.2015. године   
 Одлука о додели уговора.doc .pdf
 Датум: 18.01.2016. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 09.02.2016. године   
     

Конкурсна документација - рачунари и рачунарска опрема
.doc .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 39/2015   
 Датум: 24.11.2015. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 08.12.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 18.12.2015. године   
     

Конкурсна документација - набавка рафтинг чамца и ванбродског мотора
.docx .pdf
 Позив за достављање понуда.docx .pdf
 ЈН број: 37/2015   
 Датум: 07.12.2015. године   
 Одговори на постављена питања.doc .pdf
 Датум: 10.12.2015. године   
 Одлука о додели уговора  .pdf
 Датум: 16.12.2015. године   
 Обавештење о закљученом уговору.doc .pdf
 Датум: 30.12.2015. године   

Вести
03.Фебруар 2023.
Креће регулација реке Корените
На заједничком састанку који је у Градској ...
02.Фебруар 2023.
За безбедне пружне прелазе
Градоначелник Лознице Видоје Петровић са ...
31.Јануар 2023.
Петнаест година боравишта ...
Пре тачно 15 година на иницијативу ...
30.Јануар 2023.
Наставља се награђивање ...
Градско веће је усвојило решење о ...
30.Јануар 2023.
Са заседања Градског већа
На првом овогодишњем заседању Градског већа ...
12.Јануар 2023.
Семафори на Владића брду
Семафорску сигнализацију на градском ...