Informator
IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD  2024 - 2030. GODINE

Informator o radu organa grada Loznica


Informatori o radu organa javne vlasti sačinjeni su u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS" broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Službeni glasnik RS" broj 10/22 od 28.01.2022. godine) koje je stupilo na snagu 05.02.2022. godine.


Odgovorna lica za pristup informacijama od javnog značaja:

1.Jovan MiladinovićOdeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj 
2.Dragana PetrovićOdeljenje za rad organa grada, informacione i zajedničke poslove - Odsek za poslove kabineta gradonačelnika 

--------------

Uvid u informatore možete ostvariti u:


Gradskoj upravi grada Loznica,
 ulica Karađorđeva 2., 15300 Loznica, od 07.00 do 15 časova, radnim danom.

Informator o radu Gradske uprave grada Loznica

Informator o radu Skupštine grada Loznica

Informator o radu Gradonačelnika grada Loznica

Informator o radu Gradskog veća grada Loznica

 

Vesti
03.Februar 2023.
Kreće regulacija reke Korenite
Na zajedničkom sastanku koji je u Gradskoj upravi ...
02.Februar 2023.
Za bezbedne pružne prelaze
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa najbližim ...
31.Januar 2023.
Petnaest godina boravišta ...
Pre tačno 15 godina na inicijativu gradonačelnika ...
30.Januar 2023.
Nastavlja se nagrađivanje ...
Gradsko veće je usvojilo rešenje o ...
30.Januar 2023.
Sa zasedanja Gradskog veća
Na prvom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća u ...
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...